lekarz
Prezes
Związek Pracodawców Opieki Medycznej Opolszczyzny
administracja
Dyrektor Biura
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców
lekarz
Członek zarządu
Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
lekarz
Prezes
Warmińsko-Mazurski Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie
Inżynier
Zastępca prezesa
Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego Porozumienie Zielonogórskie
lekarz
Wiceprezes
Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia
lekarz
Prezes
Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Inżynier
Przewodniczący
Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
lekarz
Wiceprezes
Podlaski Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie
lekarz
Prezes
Związek Pracodawców Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego
lekarz
Wiceprezes
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
lekarz
Prezes
Lubuski Związek Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
lekarz
Przedstawiciel
Porozumienie Łódzkie - Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
prawnik
Prezes
Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
lekarz
wiceprezes
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
lekarz
Prezes
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
lekarz
Prezes
Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
lekarz
Wiceprezes
Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Podkarpackie
lekarz
Wiceprezes
Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie