Jan Tumasz

Szczegóły
Imię i nazwisko
Jan Tumasz
Zawód wykonywany
Inżynier
Stanowisko / funkcja
Przewodniczący
Firma / instytucja
Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 602
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - Jan Tumasz
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
Utworzono: 29 kwiecień 2019
Odsłony: 602
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Jan Tumasz
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Utworzono: 29 kwiecień 2019
Odsłony: 1135
Opinia o Projekt rozporządzenia MF ws elementów zabezpieczenia umieszczanego na opakowaniu jednostkowym wyrobów tytoniowych sprzedawanych w wolnych obszarach celnych podróżnym udającym się do krajów trzecich - Jan Tumasz
Projekt rozporządzenia MF ws elementów zabezpieczenia umieszczanego na opakowaniu jednostkowym wyrobów tytoniowych sprzedawanych w wolnych obszarach celnych podróżnym udającym się do krajów trzecich
Utworzono: 26 marzec 2019
Odsłony: 662
Opinia o Projekt rozp MRiRW zmieniający rozporządzenie ws szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” (…) - Jan Tumasz
Projekt rozp MRiRW zmieniający rozporządzenie ws szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” (…)
Utworzono: 26 marzec 2019
Odsłony: 665
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw - Jan Tumasz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw
Utworzono: 26 marzec 2019
Odsłony: 592Utworzono: 26 marzec 2019
Odsłony: 672
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - Jan Tumasz
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (2)
Utworzono: 26 marzec 2019