Kalendarz wydarzeń

Data Wydarzenie Opis
Czwartek 23 Lipiec 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w sprawie zarządzania z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Czwartek 23 Lipiec 2020 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w sprawie zarządzania z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Czwartek 23 Lipiec 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Czwartek 23 Lipiec 2020 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Środa 29 Lipiec 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt zarządzenia - świadczenia kompleksowe

Środa 29 Lipiec 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt zarządzenia - Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych

Środa 29 Lipiec 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt roz MGMiŻŚ zm roz ws wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

Środa 29 Lipiec 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy

Środa 29 Lipiec 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomości

Środa 29 Lipiec 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt roz MR ws instytucji upoważnionych do wydawania opinii dot spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją