Kalendarz wydarzeń

Data Wydarzenie Opis
Piątek 11 Wrzesień 2020 Zakończenie opiniowania

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poniedziałek 14 Wrzesień 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - programy lekowe

Poniedziałek 14 Wrzesień 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt zarządzenia - realizacja umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Poniedziałek 14 Wrzesień 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Poniedziałek 14 Wrzesień 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poniedziałek 14 Wrzesień 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw

Poniedziałek 14 Wrzesień 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

Poniedziałek 14 Wrzesień 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wzoru sprawozdania o marnowanej żywności oraz wzoru zbiorczego sprawozdania o marnowanej żywności

Poniedziałek 14 Wrzesień 2020 Zakończenie opiniowania

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

Wtorek 15 Wrzesień 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia PRM ws sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie