Kalendarz wydarzeń

Data Wydarzenie Opis
Niedziela 08 Wrzesień 2019 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

Niedziela 08 Wrzesień 2019 Zakończenie opiniowania

Projekt roz MIiR zm roz ws finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń

Niedziela 08 Wrzesień 2019 Zakończenie opiniowania

Projekt roz MIiR zm roz ws finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń

Poniedziałek 09 Wrzesień 2019 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy

Wtorek 10 Wrzesień 2019 Zakończenie opiniowania

Projekt roz MZ zm rozporządzenie w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala

Wtorek 10 Wrzesień 2019 Zakończenie opiniowania

Projekt roz MZ zm roz ws środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

Piątek 13 Wrzesień 2019 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

Piątek 13 Wrzesień 2019 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt zarządzenia - system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Piątek 13 Wrzesień 2019 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt zarządzenia - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Piątek 13 Wrzesień 2019 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt zarządzenia - zaopatrzenie w wyroby medyczne