Kalendarz wydarzeń

Data Wydarzenie Opis
Niedziela 19 Maj 2019 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa"

Niedziela 19 Maj 2019 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Niedziela 19 Maj 2019 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Niedziela 19 Maj 2019 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt zarządzenia - opieka paliatywna i hospicyjna

Niedziela 19 Maj 2019 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

Niedziela 19 Maj 2019 Zakończenie opiniowania

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

Niedziela 19 Maj 2019 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji

Poniedziałek 20 Maj 2019 Zakończenie opiniowania

projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Poniedziałek 20 Maj 2019 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

Wtorek 21 Maj 2019 Zakończenie opiniowania

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw