Kalendarz wydarzeń

Data Wydarzenie Opis
Poniedziałek 20 Styczeń 2020 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Wtorek 21 Styczeń 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia MZ zm rozporządzenie ws wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

Wtorek 21 Styczeń 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

Wtorek 21 Styczeń 2020 Zakończenie opiniowania

Projekt ustawy o wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim

Wtorek 21 Styczeń 2020 Zakończenie opiniowania

Projekt roz MRPiPS zm roz ws ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Wtorek 21 Styczeń 2020 Zakończenie opiniowania

Projekt roz MRPiPS zm roz ws warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń zw z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w OZ

Wtorek 21 Styczeń 2020 Zakończenie opiniowania

Projekt roz MRPiPS ws określenia wzoru deklaracji członka ofe o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku w ofe do ZUS, działającego w imieniu i na rzecz FUS

Środa 22 Styczeń 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

Środa 22 Styczeń 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Środa 22 Styczeń 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt roz MNiSW zm roz ws sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania zw z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków