Kalendarz wydarzeń

Data Wydarzenie Opis
Środa 17 Sierpień 2022 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt roz MRiRW ws szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach KPOiZO

Środa 17 Sierpień 2022 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Czwartek 18 Sierpień 2022 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt ustawy o Polskiej Agencji Obiektów Sportowych

Czwartek 18 Sierpień 2022 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia MRiRW zm rozporządzenie ws wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Czwartek 18 Sierpień 2022 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie turnusów profilaktyczno-zdrowotnych w Służbie Więziennej

Czwartek 18 Sierpień 2022 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dokumentów stosowanych w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad funkcjonariuszami Służby Więziennej

Czwartek 18 Sierpień 2022 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Czwartek 18 Sierpień 2022 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie licencji maszynisty

Piątek 19 Sierpień 2022 Zakończenie opiniowania

Projekt roz MRiRW ws szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach KPOiZO

Piątek 19 Sierpień 2022 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów