Kalendarz wydarzeń

Data Wydarzenie Opis
Piątek 13 Listopad 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

Piątek 13 Listopad 2020 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

Czwartek 19 Listopad 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Czwartek 19 Listopad 2020 Zakończenie opiniowania

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Środa 02 Grudzień 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygającym

Środa 02 Grudzień 2020 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygającym