Kalendarz wydarzeń

Data Wydarzenie Opis
Środa 01 Kwiecień 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniający rozporządzenie w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji

Środa 01 Kwiecień 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie sposobu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa i jego zastępcy

Środa 01 Kwiecień 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

Środa 01 Kwiecień 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia MAP ws szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej

Środa 01 Kwiecień 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniający rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Środa 01 Kwiecień 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Środa 01 Kwiecień 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia MRiRW ws wysokości jednostkowej stawki opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia azotem dla poszczególnej działki rolnej oraz terminu i sposobu uiszczania tej opłaty

Środa 01 Kwiecień 2020 Rozpoczęcie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

Piątek 03 Kwiecień 2020 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

Sobota 04 Kwiecień 2020 Zakończenie opiniowania

Projekt rozporządzenia MAP ws szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej