Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą „Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji” realizuje Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców w roli Lidera, w partnerstwie z "Porozumieniem Zielonogórskim" Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia w roli Partnera.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Cel główny projektu:

Podniesienie jakości i poprawa skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i prawa pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych poprzez zastosowanie zaproponowanego przez Partnerstwo modelu monitoringu.

Osiągnięte rezultaty projektu przyczynią się do wdrożenia nowych standardów pracy organizacji - grupy docelowej, które zwiększą wydajność i efektywność prowadzonego dialogu społecznego i obywatelskiego, a tym samym jakości prawa, życia obywateli i sprawność instytucji państwa.

 

Grupa docelowa:

Instytucje partnerów społecznych według definicji SZOOP POWER:

- reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników według ustawy z 24.07.2015 o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,

- branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników według ustawy z dnia 23.05.1991 o organizacjach pracodawców, ustawy z 22.03.1989 r. o rzemiośle, ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych,

- w tym Partnerstwo odpowiedzialne za wspólne wypracowanie skutecznego modelu monitoringu zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez parterów społecznych- 16 organizacji pracodawców wg ww.ustawy z 23.05.1991 i 18 ich przedstawicieli - członkowie zarządu, pracownicy, współpracownicy.

 

Zadania w projekcie:

Zadanie 1: Wsparcie szkoleniowo- doradcze Partnerstwa

Zadanie nr 1 przewiduje realizację 1 szkolenia stacjonarnego miesięcznie w wymiarze 8 godzin oraz specjalistycznego doradztwa prawnego w wymiarze 20 godzin dla Uczestników projektu - 18 przedstawicieli 16 organizacji pracodawców z zakresu prawa gospodarczego i pracy, w tym zwłaszcza w zakresie jego wpływu na działalność leczniczą.

 

Zadanie 2: Opracowanie skutecznego modelu monitoringu zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych

Zadanie nr 2 przewiduje:

- uruchomienie ogólnodostępnego portalu informacyjnego ABC STANOWIENIA PRAWA na temat etapów procesu legislacji

- merytoryczne spotkania Uczestników projektu w celu wypracowania modelu monitoringu prawa gospodarczego i pracy do wykorzystania przez partnerów społecznych, organizacje pozarządowe/ strażnicze

- opracowanie pakietu informacyjnego „Jak skutecznie monitorować prawo" w formie szkoleń e-learning i poradnika w formie pisanej.

 

Zadanie 3: Upowszechnienie wśród innych instytucji partnerów społecznych, organizacji pozarządowych/ strażniczych zastosowania opracowanego w projekcie modelu monitoringu zmian prawa

Zadanie nr 3 przewiduje prowadzenie aktywnych działań informacyjnych na rzecz popularyzacji wśród innych organizacji partnerów społecznych, pozarządowych i strażniczych z całego kraju opracowanych w projekcie publikacji poprzez m.in. organizację konferencji upowszechniających rezultaty projektu, pozycjonowanie ww. portalu, celem włączenia szerokiego grona opinii publicznej w proces monitoringu prawa, publikację artykułów na temat postępu procesu doskonalenia metodologii i ważnych etapów realizowanego projektu na stronie internetowej Partnerstwa.

 

Kluczowe wskaźniki:

  • Liczba organizacji partnerów społecznych, które uczestniczyły w procesie monitorowania prawa po opuszczeniu programu - 30
  • Wzrost zainteresowania organizacji z grupy docelowej i innych podmiotów procesem legislacji i/lub udziałem w stanowieniu prawa - 300
  • Liczba organizacji partnerów społecznych objętych wsparciem w zakresie monitorowania prawa - 50
  • Liczba stworzonych narzędzi informatycznych wspierających proces monitorowania prawa - 4

 

Wartość projektu: 509 915,60 zł

Wartość dofinansowania: 509 915,60 zł

Wkład funduszy europejskich: 29 756,87 zł

 

Biuro projektu:

Lider
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców

ul. Zbigniewa Herberta 14 (dawniej ul. Kruczkowskiego 14)

20-468 Lublin

tel. 81 748 47 88

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.lzlrp.pl

 

Partner
"Porozumienie Zielonogórskie" Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia

ul. Aleja Niepodległości 16/10

65-048 Zielona Góra

tel. 68 325 72 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.federacjapz.pl