Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą „Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji” realizuje Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców w roli Lidera, w partnerstwie z "Porozumieniem Zielonogórskim" Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia w roli Partnera.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Cel główny projektu:

Podniesienie jakości i poprawa skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i prawa pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych poprzez zastosowanie zaproponowanego przez Partnerstwo modelu monitoringu.

Osiągnięte rezultaty projektu przyczynią się do wdrożenia nowych standardów pracy organizacji - grupy docelowej, które zwiększą wydajność i efektywność prowadzonego dialogu społecznego i obywatelskiego, a tym samym jakości prawa, życia obywateli i sprawność instytucji państwa.

 

Grupa docelowa:

Instytucje partnerów społecznych według definicji SZOOP POWER:

- reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników według ustawy z 24.07.2015 o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,

- branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników według ustawy z dnia 23.05.1991 o organizacjach pracodawców, ustawy z 22.03.1989 r. o rzemiośle, ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych,

- w tym Partnerstwo odpowiedzialne za wspólne wypracowanie skutecznego modelu monitoringu zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez parterów społecznych- 16 organizacji pracodawców wg ww.ustawy z 23.05.1991 i 18 ich przedstawicieli - członkowie zarządu, pracownicy, współpracownicy.

 

Zadania w projekcie:

Zadanie 1: Wsparcie szkoleniowo- doradcze Partnerstwa

Zadanie nr 1 przewiduje realizację 1 szkolenia stacjonarnego miesięcznie w wymiarze 8 godzin oraz specjalistycznego doradztwa prawnego w wymiarze 20 godzin dla Uczestników projektu - 18 przedstawicieli 16 organizacji pracodawców z zakresu prawa gospodarczego i pracy, w tym zwłaszcza w zakresie jego wpływu na działalność leczniczą.

 

Zadanie 2: Opracowanie skutecznego modelu monitoringu zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych

Zadanie nr 2 przewiduje:

- uruchomienie ogólnodostępnego portalu informacyjnego ABC STANOWIENIA PRAWA na temat etapów procesu legislacji

- merytoryczne spotkania Uczestników projektu w celu wypracowania modelu monitoringu prawa gospodarczego i pracy do wykorzystania przez partnerów społecznych, organizacje pozarządowe/ strażnicze

- opracowanie pakietu informacyjnego „Jak skutecznie monitorować prawo" w formie szkoleń e-learning i poradnika w formie pisanej.

 

Zadanie 3: Upowszechnienie wśród innych instytucji partnerów społecznych, organizacji pozarządowych/ strażniczych zastosowania opracowanego w projekcie modelu monitoringu zmian prawa

Zadanie nr 3 przewiduje prowadzenie aktywnych działań informacyjnych na rzecz popularyzacji wśród innych organizacji partnerów społecznych, pozarządowych i strażniczych z całego kraju opracowanych w projekcie publikacji poprzez m.in. organizację konferencji upowszechniających rezultaty projektu, pozycjonowanie ww. portalu, celem włączenia szerokiego grona opinii publicznej w proces monitoringu prawa, publikację artykułów na temat postępu procesu doskonalenia metodologii i ważnych etapów realizowanego projektu na stronie internetowej Partnerstwa.

 

Kluczowe wskaźniki:

  • Liczba organizacji partnerów społecznych, które uczestniczyły w procesie monitorowania prawa po opuszczeniu programu - 30
  • Wzrost zainteresowania organizacji z grupy docelowej i innych podmiotów procesem legislacji i/lub udziałem w stanowieniu prawa - 300
  • Liczba organizacji partnerów społecznych objętych wsparciem w zakresie monitorowania prawa - 50
  • Liczba stworzonych narzędzi informatycznych wspierających proces monitorowania prawa - 4

 

Wartość projektu: 509 915,60 zł

Wartość dofinansowania: 509 915,60 zł

Wkład funduszy europejskich: 29 756,87 zł

 

Biuro projektu:

Lider
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców

ul. Zbigniewa Herberta 14 (dawniej ul. Kruczkowskiego 14)

20-468 Lublin

tel. 81 748 47 88

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.lzlrp.pl

 

Partner
"Porozumienie Zielonogórskie" Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia

ul. Aleja Niepodległości 16/10

65-048 Zielona Góra

tel. 68 325 72 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.federacjapz.pl

 

POPIERAJĄ NAS

Prezydent Miasta Lublin

patronat prezydenta lublin

„Patronat honorowy nad Projektem „Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania prawa” organizowanym przez Lubelski Związek Lekarzy Pracodawców obejmuje Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk.”

 

Polska Izba Informatyki Medycznej

logo piim

"Z przyjemnością informujemy, że Polska Izba Informatyki Medycznej popiera cel projektu „Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji”(…).

Udostępnienie w wyniku realizacji projektu wszystkim zainteresowanym organizacjom bezpłatnie autorskiego pakietu informacyjnego „jak skutecznie monitorować prawo” i portalu www.monitorowanieprawa.pl zdecydowanie przyczyni się do podniesienia jakości i poprawy skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym, co jest ważne dla zwiększenia jakości prawa, życia obywateli i sprawności instytucji państwa."

 

Polska Fundacja Opieki Zintegrowanej

logo pfoz

"Polska Fundacja Opieki Zintegrowanej odnosi się z zainteresowaniem do realizowanego przez Państwa projektu, którego celem głównym jest podniesienie jakości i poprawa skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym (…).

Polska Fundacja Opieki Zintegrowanej deklaruje również wsparcie w popularyzacji informacji o efektach projektu (…) wśród podmiotów i organizacji potencjalnie zainteresowanych zwiększeniem potencjału wiedzy i umiejętności w tematyce legislacji i/lub udziałem w procesie stanowienia prawa za pośrednictwem portalu: www.monitorowanieprawa.pl"

 

Fundacja Lublin By Bike

lublinbybike logo

"(…) Fundacja Lublin By Bike zdecydowanie popiera wszelkie działania mające na celu usprawnienie procesu stanowienia prawa i wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym.

W związku z powyższym, deklarujemy poparcie dla ww. projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego efektem jest bezpłatne udostępnienie portalu: www.monitorowanieprawa.pl oraz autorskiego pakietu informacyjnego „jak skutecznie monitorować prawo” w kraju."

 Fundacja na Rzecz Medycyny Rodzinnej

fundacja rodzinni logo

„Fundacja na Rzecz Medycyny Rodzinnej deklaruje swoją przychylność dla założeń projektu (…). Koncepcja realizacji projektu wydaje się być intersująca z punktu widzenia realizowanych przez Fundację zadań. (…)”

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza Jastrzębia Zdebrz

 stowarzyszenie przyjaciol

 

„Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza Jastrzębia Zdebrz deklaruje wsparcie dla Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców w upowszechnieniu efektów projektu „Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości  i promocja procesu monitorowania legislacji”,
w szczególności zalet wykorzystania dla celów własnej działalności dostępnych bezpłatnie zasobów portalu: www.monitorowanieprawa.pl

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

szpital kliniczny

„ Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu odnosi się z zainteresowaniem do realizowanego przez Państwa projektu (…)

(…)  deklaruje również wsparcie w popularyzacji informacji o efektach projektu „Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji” dofinansowanego ze środków UE (…).”

 

Klaster Innowacyjna Medycyna

logo klaster

 "Z uwagi na prowadzoną działalność reprezentującą środowisko organizacji pracodawców Klaster Innowacyjna Medycyna deklaruje wsparcie dla Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych — Pracodawców w upowszechnieniu efektów projektu „Zdrowe Prawo — Zdrowe Firmy — Zdrowi Ludzie — podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji”, w szczególności zalet wykorzystania dla celów własnej działalności dostępnych bezpłatnie zasobów portalu."

 

Fundacja Razem Dla Zdrowia

„Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Razem Dla Zdrowia popiera cel projektu „Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania prawa” (…). Udostępnienie (…) bezpłatnie autorskiego pakietu informacyjnego „jak skutecznie monitorować prawo”  i portalu www.monitorowanieprawa.pl zdecydowanie przyczyni się do podniesienia jakości i poprawy skuteczności monitorowania zmian prawa (…).

 

Fundacja „Zdrowie dla Ciebie”

logoFZDC

"W imieniu Zarządu Fundacji (…) organizacji non profit reprezentującej interesy 49 podmiotów leczniczych (…) deklaruję swoją przychylność dla założeń projektu współfinansowanego ze środków EFS pt. „Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania prawa”. (…). Jednocześnie, deklarujemy dalsze upowszechnienie informacji o korzyściach wykorzystania bezpłatnego autorskiego pakietu informacyjnego „jak skutecznie monitorować prawo” w kraju (…)."