Rejestracja na portalu

Dostęp do portalu nie wymaga rejestracji, jednak by móc bezpłatnie korzystać z innych zasobów serwisu np. dodawać opinie o aktach prawnych, komentować opinie innych, z dodawać wątki i odpowiedzi na forum, uczestniczyć w szkoleniach e-learning i/lub teście sprawdzającym wiedzę ze szkoleń e-learning, pobrać poradnik na temat wypracowanego w projekcie przez Partnerstwo modelu monitoringu zmian prawa gospodarczego i pracy należy się zarejestrować.

Do rejestracji na portalu służy formularz rejestracji, dostępny poprzez linki na górze strony lub menu w stopce.

Rejestracja składa się z kilku etapów:

  1. Najpierw należy zapoznać się z Regulaminem portalu, rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją jego warunków.
  2. Następnie należy wypełnić formularz rejestracji prawdziwymi danymi i nacisnąć przycisk "Zarejestruj". W tym momencie na podany adres wysyłany jest e-mail z linkiem potwierdzającym.
  3. Następnie należy kliknąć na link potwierdzający, znajdujący się w przesłanym e-mailu. W przypadku braku e-maila, należy sprawdzić skrzynki spam lub podobne, grupujące niechcianą korespondencję.
  4. W tym momencie informacja o rejestracji i potwierdzeniu e-maila trafia do Redaktora portalu, który weryfikuje przesłane informacje. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Redaktor aktywuje utworzone konto.
  5. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie aktywacji konta, i od tego momentu może się już logować na portalu.

Zasady rejestracji, weryfikacji danych i aktywacji konta zawiera Regulamin portalu.

Logowanie do portalu

Do rejestracji na portalu służy formularz logowania, dostępny poprzez linki na górze strony lub menu w stopce.

W formularzu należy wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji oraz wybrane przez siebie hasło, a następnie nacisnąć przycisk "Zaloguj".

Dodawanie opinii na temat aktu prawnego

Przeglądanie opinii innych użytkowników nie wymaga logowania się i rejestracji, jednak aby dodać opinię należy wcześniej się zarejestrować i załogować.

Następnie, z pomocą nawigacji portalu, należy przejść do aktu prawnego, który chcemy opiniować i kliknąć na przycisk "Napisz opinię".

W kolejnych krokach należy rzetelnie odpowiedzieć na wszystkie pytania, wybierając odpowiednie opcje lub wpisując tekst do odpowiednich pól.

W przypadku opinii wielostronicowych, pomiędzy poszczególnymi stronami pytań przechodzimy z pomocą przycisku "Dalej".

W przypadku opinii wielostronicowych, w każdej chwili możemy zapisać aktualny stan wypełnienia formularza opinii i wrócić do niego przy kolejnym zalogowaniu. W tym calu należy nacisnąć przycisk "Zapisz". Uwaga! Przycisk ten nie oznacza wysłania swojej opinii, a jedynie zapisanie jej obecnego stanu.

Po wypełnieniu całego formularza należy przycisnąć przycisk "Zakończ".

Treść opinii nie pojawia się od razu w portalu, lecz dopiero po przejrzeniu i akceptacji przez Redaktora.

Każdy użytkownik portalu może tylko raz wypełnić formularz opinii, na temat konkretnego aktu prawnego.

Opinie publikowane są pod imieniem i nazwiskiem autora.

Zasady dodawania, weryfikacji i publikacji opinii zawiera Regulamin portalu.

Dodawanie komentarzy do opinii i innych artykułów

Portal umożliwia pozostawienie komentarza pod opiniami i artykułami w wybranych kategoriach, a także, w ten sposób, uczestniczenie w dyskusji z innymi użytkownikami.

Opinie i artykuły, które umożliwiają komentowanie, wyświetlają na samym dole dotychczasowe komentarze, a także formularz umożliwiający dodanie własnego.

Warunkiem umożliwiającym komentowanie, jest wcześniejsze zarejestrowanie i zalogowanie w portalu. Po wpisaniu treści komentarza należy przycisnąć przycisk "Wyślij komentarz".

Treść komentarza nie pojawia się od razu w portalu, lecz dopiero po przejrzeniu i akceptacji przez Redaktora.

Zasady dodawania, weryfikacji i publikacji komentarzy zawiera Regulamin portalu.

Uczestnictwo w forum

Portal udostępnia forum dyskusyjne, poświęcone tematom związanym ze stanowieniem prawa w Polsce oraz jego monitorowaniem.

Większość kategorii forum pozwala na czytanie wypowiedzi innych, bez konieczności rejestrowania się i logowania, jednak aby móc pisać na forum, należy się wcześniej zarejestrować i zalogować.

Aby dodać nowy temat, należy wybrać odpowiednią kategorię forum i kliknąć przycisk "Zacznij temat" znajdujący się na górze forum.

Aby odpowiedzieć na temat rozpoczęty przez inną osobę, należy wybrać wątek w którym chcemy uczestniczyć i kliknąć na przycisk "Cytuj", "Odpowiedź" lub "Szybka odpowiedź".

Przycisk Odpowiedź spowoduje pojawienie się nowego okna z formularzem do wpisania treści.

Przycisk "Cytuj" spowoduje pojawienie się nowego okna z formularzem do wpisania treści, nad którym znajduje się cytat z tematu na który odpowiadamy.

Przycisk "Szybka odpowiedź" spowoduje przejście do formularza do wpisywania treści, znajdującego się pod tematem na który odpowiadamy.

We wszystkich przypadkach, po wpisaniu treści, należy nacisnąć przycisk "Zapisz" lub "Wyślij odpowiedź", w zależności który pojawił się pod formularzem.

Wysłany temat lub odpowiedź, nie pojawiają się od razu w portalu, lecz dopiero po przejrzeniu i akceptacji przez Redaktora.

Zasady dodawania, weryfikacji i publikacji tematów i odpowiedzi w forum zawiera Regulamin portalu.

Zdobywanie certyfikatu

Portal udostępnia nieodpłatnie szkolenia e-learning, pozwalające na naukę zagadnień związanych z tematyka portalu, to jest stanowienia i monitorowania prawa.

Dostęp do wyżej wymienionych materiałów wymaga wcześniejszej rejestracji i zalogowania.

Portal umożliwia także odbycie egzaminu (testu) z wiedzy przedstawionej w wyżej wymienionych szkoleniach, wymaga to jednak wcześniejszej rejestracji i zalogowania.

Test wiedzy ma formę pytań jednokrotnego wyboru.

Pomiędzy stronami testu przechodzimy przyciskając przycisk "Dalej" a kończymy przyciskiem "Zakończ".

Zdobycie odpowiedniej liczby punktów, oznacza uzyskanie pozytywnego wyniku testu wiedzy i umożliwia pobranie automatycznie wystawionego, imiennego certyfikatu ukończenia z pozytywnym wynikiem weryfikacji wiedzy szkolenia e-learning.

W przypadku nieosiągnięcia odpowiedniej liczby punktów, możliwe jest ponowne podejście do testu. W tym celu należy odświeżyć stronę z egzaminem i wypełnić go ponownie.

Osoba która przejdzie pomyślnie egzamin, nie może go zdawać ponownie.