logo lzlrp 

Realizator Projektu

Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców

http://www.lzlrp.pl/

  PZ

Realizator Projektu

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie

https://www.federacjapz.pl/

DZLRP 

Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców

https://kodowana.pl/

KPZPOZ

Kujawsko Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia

http://www.kpzpoz.pl/

LZLPPOZ 

Lubuski Związek Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej "Porozumienie Zielonogórskie"

https://www.lubuskie-pz.pl/

  LZPOZ

Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Łódzkie"

http://porozumienielodzkie.pl/

  MZPOZ

Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia - Porozumienie Zielonogórskie

http://www.mzpoz.org/

ZPMPPOZ 

Związek Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia

http://pzmazowsze.pl/

  PZOpole

Związek Pracodawców Opieki Medycznej Opolszczyzny PRO-HOMINE

http://pz.opole.pl/

PPZPOZ 

Porozumienie Podkarpackie Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia

http://www.porozumieniepodkarpackie.pl/

PZLP 

Podlaski Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie

http://pz.podlasie.pl/

PZPOZ 

Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia

http://www.pzpoz.pl/

  ZPOZWS

Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego "Porozumienie Zielonogórskie"

https://zpoz.pl/

  ZPOZWSwietokrzyskiego

Związek Pracodawców Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

http://www.zpozkielce.pl/

  wmzlp

Warmińsko-Mazurski Związek Lekarzy Pracodawców "Porozumienie Zielonogórskie"

https://www.wmzlppz.org/

WZPOZ 

Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia

http://wzpoz.pl/