Polityka Prywatności

Ogólne postanowienia

 1. Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności wszystkich użytkowników serwisu dostępnego za pośrednictwem strony internetowej: www.monitorowanieprawa.pl (dalej również jako: „Serwis”), powstałego w ramach projektu „Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.
 1. Administratorem Serwisu jest Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców ul. Zbigniewa Herberta 14; 20-468 Lublin wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000019286, NIP: 946-233-37-00, REGON: 43231128600000. (dalej również jako: „Związek”).
 1. Każdego użytkownika Serwisu, a także stron umieszczonych w subdomenach strony internetowej www.monitorowanieprawa.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: www.monitorowanieprawa.pl/polityka-prywatnosci.html
 1. Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisów internetowych prowadzonych przez Związek, w szczególności Związek nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych czy adresowych użytkowników swojego Serwisu.

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Związek.
 1. W czasie korzystania z Serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które użytkownik będzie proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail. W przypadku formularza zapisu może być wymagane inne dane osobowe, wskazane w formularzu. Związek wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu, monitoringu efektów projektu oraz do świadczenia usług, które są za pośrednictwem niego dostępne.
 1. Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców przetwarza dane osobowe dla celów związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 1. Dane dotyczące użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z realizacją celów, do których dane zostały zebrane.
 1. Związek informuje, że z momentem połączenia się przez użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego użytkownik łączy się z Serwisem. Związek informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika. Dane te przetwarzane są w celach technicznych.
 1. Użytkownik może w każdym czasie żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Związek swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Związek pozostanie uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa. W tym celu należy wysłać maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu pierwszym informacje dotyczące użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

Rozsyłanie Wiadomości

 1. Związek może przesyłać wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) tym użytkownikom, których dane kontaktowe posiada oraz które wyraziły wyraźną zgodę na ich przesyłanie.

Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane w Serwisie przy okazji umieszczania informacji w dziale wysyłania komentarzy do artykułów, publikacji lub komentarzy pod postami na blogu, stronie itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Wykorzystywanie ich przez osoby trzecie, które nie są związane z Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców, nie podlega zasadom ochrony prywatności stosowanym przez Związek.

Inne formularze

 1. Dostępne za pośrednictwem Serwisu formularze, służące do wypełnienia danych osobowych użytkownika, Ochrona danych osobowych oraz prywatności użytkowników w związku z korzystaniem z formularzy i usług, o których mowa w zdaniu pierwszym podlega zasadom określonym przez te podmioty.

Przesyłanie plików Cookies (Ciasteczka)

 1. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
 1. Pliki typu cookies umożliwiają:
  a) dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników;
  b) tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu;
 1. Cookies są nieszkodliwe, ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.