Portal Monitorowanie Prawa jest ogólnodostępnym i darmowym narzędziem wspomagającym stanowienie i opiniowanie prawa w Polsce.

Celem portalu jest podniesienie jakości i poprawa skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i prawa pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych, poprzez zastosowanie zaproponowanego przez Partnerstwo modelu monitoringu. Portal jest częścią projekt „Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Portal umożliwia opiniowanie aktów prawnych przez Zespół Opiniujący ale także zarejestrowanych użytkowników, udział w dyskusji na forum dotyczącej aktów prawnych oraz stanowienia prawa, a także korzystanie z materiałów szkoleniowych i zdobycie certyfikatu poświadczającego zdobytą wiedzę.