Marek Sobolewski

Szczegóły
Imię i nazwisko
Marek Sobolewski
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Wiceprezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 9
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie inspekcji i audytów statku morskiego - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie inspekcji i audytów statku morskiego
Utworzono: 21 sierpień 2019
Odsłony: 3
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Utworzono: 21 sierpień 2019
Odsłony: 4
Opinia o Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych - Marek Sobolewski
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Utworzono: 21 sierpień 2019
Odsłony: 5
Opinia o Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie ws szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie ws szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa
Utworzono: 21 sierpień 2019
Odsłony: 2
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych
Utworzono: 21 sierpień 2019
Odsłony: 4
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
Utworzono: 21 sierpień 2019
Odsłony: 1
Opinia o Rozporządzenie MRiRW ws długości okresów karencji poprzedzających pozyskanie ze zwierząt lub od zwierząt produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do oznakowania - Marek Sobolewski
Rozporządzenie MRiRW ws długości okresów karencji poprzedzających pozyskanie ze zwierząt lub od zwierząt produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do oznakowania
Utworzono: 21 sierpień 2019
Odsłony: 6
Opinia o Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych
Utworzono: 21 sierpień 2019
Odsłony: 5
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Utworzono: 21 sierpień 2019
Odsłony: 3
Opinia o Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie ws wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie ws wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury
Utworzono: 21 sierpień 2019
Więcej artykułów…