Marek Sobolewski

Szczegóły
Imię i nazwisko
Marek Sobolewski
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Wiceprezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 10
Opinia o Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury Niebieskie Karty - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury Niebieskie Karty
Utworzono: 04 czerwiec 2023
Odsłony: 10
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch” - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch”
Utworzono: 04 czerwiec 2023
Odsłony: 4
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Krajowej Administracji Skarbowej - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Krajowej Administracji Skarbowej
Utworzono: 04 czerwiec 2023
Odsłony: 4
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie udzielania przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie udzielania przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych
Utworzono: 04 czerwiec 2023
Odsłony: 5
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego
Utworzono: 04 czerwiec 2023
Odsłony: 7
Opinia o Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych
Utworzono: 04 czerwiec 2023
Odsłony: 16
Opinia o Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich
Utworzono: 04 czerwiec 2023
Odsłony: 4
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu przed komisją weryfikacyjną oraz stawek wynagrodzenia - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu przed komisją weryfikacyjną oraz stawek wynagrodzenia
Utworzono: 04 czerwiec 2023
Odsłony: 17
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych
Utworzono: 31 maj 2023
Odsłony: 13
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego
Utworzono: 31 maj 2023
Więcej artykułów…