Marek Sobolewski

Szczegóły
Imię i nazwisko
Marek Sobolewski
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Wiceprezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 8
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Utworzono: 25 lipiec 2021
Odsłony: 5
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zakresu ryzyka budowy i ryzyka uzyskania gwarantowanego poziomu - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zakresu ryzyka budowy i ryzyka uzyskania gwarantowanego poziomu
Utworzono: 25 lipiec 2021
Odsłony: 7
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
Utworzono: 25 lipiec 2021
Odsłony: 10
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw - Marek Sobolewski
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw
Utworzono: 25 lipiec 2021
Odsłony: 11
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ustalenia wysokości prowizji za wydanie biletów autostradowych - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ustalenia wysokości prowizji za wydanie biletów autostradowych
Utworzono: 25 lipiec 2021
Odsłony: 14
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
Utworzono: 25 lipiec 2021
Odsłony: 10
Opinia o Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”
Utworzono: 25 lipiec 2021
Odsłony: 10
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw - Marek Sobolewski
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
Utworzono: 25 lipiec 2021
Odsłony: 9Utworzono: 25 lipiec 2021
Odsłony: 12
Opinia o Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Marek Sobolewski
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Utworzono: 22 lipiec 2021
Więcej artykułów…