Marek Sobolewski

Szczegóły
Imię i nazwisko
Marek Sobolewski
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Wiceprezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 15
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania w przypadkach wzbudzających podejrzenia, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z udziałem prekursorów - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania w przypadkach wzbudzających podejrzenia, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z udziałem prekursorów
Utworzono: 18 kwiecień 2019
Odsłony: 12
Opinia o Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie śródlądowych dróg wodnych - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie śródlądowych dróg wodnych
Utworzono: 18 kwiecień 2019
Odsłony: 6
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw - Marek Sobolewski
Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
Utworzono: 18 kwiecień 2019
Odsłony: 13
Opinia o Projekt rozp MRPiPS oraz MKiDN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji (…) - Marek Sobolewski
Projekt rozp MRPiPS oraz MKiDN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji (…)
Utworzono: 18 kwiecień 2019
Odsłony: 20
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw - Marek Sobolewski
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw
Utworzono: 17 kwiecień 2019
Odsłony: 14
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
Utworzono: 17 kwiecień 2019
Odsłony: 14
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych
Utworzono: 14 kwiecień 2019
Odsłony: 32
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - Marek Sobolewski
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
Utworzono: 14 kwiecień 2019
Odsłony: 17
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ponoszenia kosztów prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ponoszenia kosztów prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania
Utworzono: 14 kwiecień 2019
Odsłony: 24
Opinia o Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń i nagród Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i jego Zastępców - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń i nagród Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i jego Zastępców
Utworzono: 14 kwiecień 2019
Więcej artykułów…