Marek Sobolewski

Szczegóły
Imię i nazwisko
Marek Sobolewski
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Wiceprezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 4
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe
Utworzono: 06 luty 2023
Odsłony: 5
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
Utworzono: 06 luty 2023
Odsłony: 1
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie obiegu dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie obiegu dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej
Utworzono: 06 luty 2023
Odsłony: 7
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych
Utworzono: 05 luty 2023
Odsłony: 5
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych
Utworzono: 05 luty 2023
Odsłony: 1
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych
Utworzono: 05 luty 2023
Odsłony: 10
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego
Utworzono: 05 luty 2023
Odsłony: 5
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego
Utworzono: 05 luty 2023
Odsłony: 1
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę
Utworzono: 05 luty 2023
Odsłony: 2
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty
Utworzono: 05 luty 2023
Więcej artykułów…