Marek Sobolewski

Szczegóły
Imię i nazwisko
Marek Sobolewski
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Wiceprezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 3
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności
Utworzono: 09 maj 2021
Odsłony: 5
Opinia o Projekt zarządzenia - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - Marek Sobolewski
Projekt zarządzenia - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
Utworzono: 09 maj 2021
Odsłony: 4
Opinia o Projekt zarządzenia - warunki i zawieranie umów - Za życiem - Marek Sobolewski
Projekt zarządzenia - warunki i zawieranie umów - Za życiem
Utworzono: 09 maj 2021
Odsłony: 4
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
Utworzono: 09 maj 2021
Odsłony: 5
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych - Marek Sobolewski
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
Utworzono: 09 maj 2021
Odsłony: 3
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Utworzono: 09 maj 2021
Odsłony: 12
Opinia o Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
Utworzono: 03 maj 2021
Odsłony: 18
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych
Utworzono: 03 maj 2021
Odsłony: 12
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur
Utworzono: 03 maj 2021
Odsłony: 14
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia - wzórProjekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach
Utworzono: 03 maj 2021
Więcej artykułów…