Marek Sobolewski

Szczegóły
Imię i nazwisko
Marek Sobolewski
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Wiceprezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 4
Opinia o Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych
Utworzono: 21 styczeń 2020
Odsłony: 7
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych
Utworzono: 21 styczeń 2020
Odsłony: 5
Opinia o Projekt roz MRPiPS zm roz ws ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - Marek Sobolewski
Projekt roz MRPiPS zm roz ws ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Utworzono: 21 styczeń 2020
Odsłony: 14
Opinia o Projekt roz MRPiPS zm roz ws warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń zw z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w OZ - Marek Sobolewski
Projekt roz MRPiPS zm roz ws warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń zw z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w OZ
Utworzono: 19 styczeń 2020
Odsłony: 8
Opinia o Projekt roz MRPiPS ws określenia wzoru deklaracji członka ofe o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku w ofe do ZUS, działającego w imieniu i na rzecz FUS - Marek Sobolewski
Projekt roz MRPiPS ws określenia wzoru deklaracji członka ofe o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku w ofe do ZUS, działającego w imieniu i na rzecz FUS
Utworzono: 19 styczeń 2020
Odsłony: 10
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz niektórych innych ustaw - Marek Sobolewski
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz niektórych innych ustaw
Utworzono: 19 styczeń 2020
Odsłony: 7
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
Utworzono: 19 styczeń 2020
Odsłony: 44
Opinia o Projekt ustawy o wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim - Marek Sobolewski
Projekt ustawy o wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim
Utworzono: 19 styczeń 2020
Odsłony: 5
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
Utworzono: 19 styczeń 2020
Odsłony: 3
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia uchylającego rozporządzenie w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia uchylającego rozporządzenie w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców
Utworzono: 19 styczeń 2020
Więcej artykułów…