Marek Sobolewski

Szczegóły
Imię i nazwisko
Marek Sobolewski
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Wiceprezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 6
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniający rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniający rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych
Utworzono: 19 wrzesień 2020
Odsłony: 8
Opinia o Projekt rozporządzenia PRM ws sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie - Mare
Projekt rozporządzenia PRM ws sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
Utworzono: 19 wrzesień 2020
Odsłony: 17
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
Utworzono: 19 wrzesień 2020
Odsłony: 15
Opinia o Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi - Marek Sobolewski
Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Utworzono: 19 wrzesień 2020
Odsłony: 7
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniający rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniający rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych
Utworzono: 19 wrzesień 2020
Odsłony: 11
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków
Utworzono: 19 wrzesień 2020
Odsłony: 9
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek
Utworzono: 19 wrzesień 2020
Odsłony: 20
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych - Marek Sobolewski
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych
Utworzono: 19 wrzesień 2020
Odsłony: 9
Opinia o Projekt rozporządzenia MON ws świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym - Marek Sobol
Projekt rozporządzenia MON ws świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym
Utworzono: 19 wrzesień 2020
Odsłony: 4
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Utworzono: 19 wrzesień 2020
Więcej artykułów…