Marek Sobolewski

Szczegóły
Imię i nazwisko
Marek Sobolewski
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Wiceprezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 0
Opinia o Projekt zarządzenia - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - Marek Sobolewski
Projekt zarządzenia - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Utworzono: 14 grudzień 2019
Odsłony: 1
Opinia o Projekt zarządzenia - realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne - Marek Sobolewski
Projekt zarządzenia - realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne
Utworzono: 14 grudzień 2019
Odsłony: 0
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
Utworzono: 14 grudzień 2019
Odsłony: 2
Opinia o Projekt roz MZ ws sposobu, trybu i terminów występowania do NFZ oraz udostępniania przez NFZ świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach - Marek Sobolewski
Projekt roz MZ ws sposobu, trybu i terminów występowania do NFZ oraz udostępniania przez NFZ świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach
Utworzono: 10 grudzień 2019
Odsłony: 5
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego
Utworzono: 10 grudzień 2019
Odsłony: 13
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację
Utworzono: 10 grudzień 2019
Odsłony: 14
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty
Utworzono: 10 grudzień 2019
Odsłony: 11
Opinia o Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zm rozporządzenie ws nadania funkcjonariuszom IW, IJHAR-S oraz PIORiN uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zm rozporządzenie ws nadania funkcjonariuszom IW, IJHAR-S oraz PIORiN uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Utworzono: 08 grudzień 2019
Odsłony: 6
Opinia o Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne – chemioterapia - Marek Sobolewski
Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne – chemioterapia
Utworzono: 08 grudzień 2019
Odsłony: 9
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatku orzeczniczego na stanowisku radcy skarbowego - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatku orzeczniczego na stanowisku radcy skarbowego
Utworzono: 08 grudzień 2019
Więcej artykułów…