Marek Sobolewski

Szczegóły
Imię i nazwisko
Marek Sobolewski
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Wiceprezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 24
Opinia o Projekt oceny funkcjonowania ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw - Marek Sobolewski
Projekt oceny funkcjonowania ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
Utworzono: 01 październik 2022
Odsłony: 11
Opinia o Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni - Marek Sobolewski
Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni
Utworzono: 01 październik 2022
Odsłony: 12
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników
Utworzono: 01 październik 2022
Odsłony: 10
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Utworzono: 01 październik 2022
Odsłony: 16
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - Marek Sobolewski
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
Utworzono: 27 wrzesień 2022
Odsłony: 17
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu i sposobu wykonywania zadań przez państwowych inspektorów sanitarnych - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu i sposobu wykonywania zadań przez państwowych inspektorów sanitarnych
Utworzono: 27 wrzesień 2022
Odsłony: 14
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazywania Inspektoratowi Wewnętrznemu Służby Więziennej - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazywania Inspektoratowi Wewnętrznemu Służby Więziennej informacji o osobie przez organy uprawnione
Utworzono: 27 wrzesień 2022
Odsłony: 18
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji
Utworzono: 25 wrzesień 2022
Odsłony: 15
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych
Utworzono: 25 wrzesień 2022
Odsłony: 18
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar
Utworzono: 25 wrzesień 2022
Więcej artykułów…