Marek Sobolewski

Szczegóły
Imię i nazwisko
Marek Sobolewski
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Wiceprezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 1
Opinia o Projekt rozporządzenia MZ ws szpitalnego oddziału ratunkowego - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia MZ ws szpitalnego oddziału ratunkowego
Utworzono: 28 listopad 2023
Odsłony: 0
Opinia o Projekt rozporządzenia Prezesa RM ws wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Prezesa RM ws wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych
Utworzono: 28 listopad 2023
Odsłony: 0
Opinia o Projekt rozporządzenia MI ws przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi przedsiębiorstwa państwowego, wobec którego zadania i kompetencje wykonuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia MI ws przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi przedsiębiorstwa państwowego, wobec którego zadania i kompetencje wykonuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
Utworzono: 28 listopad 2023
Odsłony: 0
Opinia o Projekt rozporządzenia MF ws przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez dostawców usług płatniczych i inne podmioty zobowiązane - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia MF ws przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez dostawców usług płatniczych i inne podmioty zobowiązane
Utworzono: 28 listopad 2023
Odsłony: 0
Opinia o Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie ws ewidencji gruntów i budynków - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie ws ewidencji gruntów i budynków
Utworzono: 28 listopad 2023
Odsłony: 0
Opinia o Projekt rozporządzenia MKiŚ ws szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła lub chłodu oraz ciepła odpadowego z odnawialnych źródeł energii - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia MKiŚ ws szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła lub chłodu oraz ciepła odpadowego z odnawialnych źródeł energii
Utworzono: 28 listopad 2023
Odsłony: 0
Opinia o Projekt rozporządzenia MRiT ws wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia MRiT ws wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie
Utworzono: 28 listopad 2023
Odsłony: 4
Opinia o Projekt rozporządzenia MRiRW ws sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia MRiRW ws sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Utworzono: 27 listopad 2023
Odsłony: 5
Opinia o Projekt rozporządzenia MKiŚ ws procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia MKiŚ ws procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania
Utworzono: 27 listopad 2023
Odsłony: 13
Opinia o Projekt rozporządzenia MZ ws zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia MZ ws zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji
Utworzono: 24 listopad 2023
Więcej artykułów…