Marek Sobolewski

Szczegóły
Imię i nazwisko
Marek Sobolewski
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Wiceprezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 4
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Marek Sobolewski
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Utworzono: 20 czerwiec 2019
Odsłony: 0
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - Marek Sobolewski
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Utworzono: 20 czerwiec 2019
Odsłony: 2
Opinia o Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Modernizacja gospodarstw rolnych - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Modernizacja gospodarstw rolnych
Utworzono: 20 czerwiec 2019
Odsłony: 2
Opinia o Projekt rozporządzenia MPiT zmieniający rozporządzenie ws. udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia MPiT zmieniający rozporządzenie ws. udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi
Utworzono: 20 czerwiec 2019
Odsłony: 2
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii
Utworzono: 20 czerwiec 2019
Odsłony: 0
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu badań laboratoryjnych, których wyniki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu badań laboratoryjnych, których wyniki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej
Utworzono: 20 czerwiec 2019
Odsłony: 1
Opinia o Projekt rozporządzenia MRiRW ws. szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia MRiRW ws. szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół
Utworzono: 20 czerwiec 2019
Odsłony: 2
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniający rozporządzenie w sprawie studiów - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniający rozporządzenie w sprawie studiów
Utworzono: 20 czerwiec 2019
Odsłony: 2
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw - Marek Sobolewski
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
Utworzono: 20 czerwiec 2019
Odsłony: 2
Opinia o Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach - Marek Sobolewski
Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
Utworzono: 20 czerwiec 2019
Więcej artykułów…