Teresa Dobrzańska-Pielichowska

Szczegóły
Imię i nazwisko
Teresa Dobrzańska-Pielichowska
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
wiceprezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opis osoby
lekarz , wlasciciel podmiotu leczniczego
Opinie
Odsłony: 519
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin - Teresa Dobrzańska-Pielichowska
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin
Utworzono: 05 maj 2019
Odsłony: 601
Opinia o Rozporządzenie MI w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów (…) - Teresa Dobrzańska-Pielichowska
Rozporządzenie MI w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów (…)
Utworzono: 03 maj 2019
Odsłony: 508
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych - Teresa Dobrzańska-Pielichowska
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych
Utworzono: 03 maj 2019
Odsłony: 490
Opinia o Rozporządzenie MI w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji - Teresa Dobrzańska-Pielichowska
Rozporządzenie MI w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji
Utworzono: 03 maj 2019
Odsłony: 571
Opinia o Projekt rozp MŚ ws zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego - Teresa Dobrzańska-Pi
Projekt rozp MŚ ws zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Utworzono: 23 kwiecień 2019
Odsłony: 743
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw - Teresa Dobrzańska-Pielichowska
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Utworzono: 23 kwiecień 2019
Odsłony: 569
Opinia o Projekt rozp MRPiPS oraz MKiDN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji (…) - Teresa Dobrzańska-Pielichowska
Projekt rozp MRPiPS oraz MKiDN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji (…)
Utworzono: 23 kwiecień 2019
Odsłony: 647Utworzono: 31 marzec 2019
Odsłony: 560
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania - Teresa Dobrzańska-Pielichowska
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
Utworzono: 24 marzec 2019
Odsłony: 707
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw - Teresa Dobrzańska-Pielichowska
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw
Utworzono: 24 marzec 2019
Więcej artykułów…