Violetta Fiedler-Łopusiewicz

Szczegóły
Imię i nazwisko
Violetta Fiedler-Łopusiewicz
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Prezes
Firma / instytucja
Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opis osoby
Violetta Fiedler-Łopusiewicz
Opinie
Odsłony: 580
Opinia o Projekt rozp MNiSW ws standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego - Violetta Fiedler-Łopusiewicz
Projekt rozp MNiSW ws standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego
Utworzono: 24 kwiecień 2019
Odsłony: 511
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw - Violetta Fiedler-Łopusiewicz
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Utworzono: 24 kwiecień 2019
Odsłony: 530
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - Violetta Fiedler-Łopusiewicz
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
Utworzono: 24 kwiecień 2019
Odsłony: 461
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru - Violetta Fiedler-Łopusiewicz
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru
Utworzono: 24 kwiecień 2019
Odsłony: 478
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji - Violetta Fiedler-Łopusiewicz
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
Utworzono: 24 kwiecień 2019
Odsłony: 517
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - Violetta Fiedler-Łopusiewicz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Utworzono: 24 kwiecień 2019
Odsłony: 494
Opinia o Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozp. w spr. wykazu zajęć prowadzonych bezp. z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli (…). - Violetta Fiedler-Łopusiewicz
Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozp. w spr. wykazu zajęć prowadzonych bezp. z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli (…).
Utworzono: 24 kwiecień 2019
Odsłony: 474
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej - Violetta Fiedler-Łopusiewicz
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej
Utworzono: 23 luty 2019
Odsłony: 567
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie - Violetta Fiedler-Łopusiewicz
Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie
Utworzono: 23 luty 2019