Tomasz Zieliński

Szczegóły
Imię i nazwisko
Tomasz Zieliński
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Prezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 2
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym
Utworzono: 29 listopad 2020
Odsłony: 11
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Utworzono: 29 listopad 2020
Odsłony: 4
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
Utworzono: 29 listopad 2020
Odsłony: 1
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept
Utworzono: 29 listopad 2020
Odsłony: 2
Opinia o Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – Kwarantanna Narodowa
Utworzono: 27 listopad 2020
Odsłony: 3
Opinia o Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – etap stabilizacji
Utworzono: 27 listopad 2020
Odsłony: 3
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej - Tomasz Zieliński
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
Utworzono: 24 listopad 2020
Odsłony: 4
Opinia o Projekt zarządzenia świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej - Tomasz Zieliński
Projekt zarządzenia - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
Utworzono: 24 listopad 2020
Odsłony: 36
Opinia o Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Utworzono: 23 listopad 2020
Odsłony: 2
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - Tomasz Zieliński
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Utworzono: 23 listopad 2020
Więcej artykułów…