Tomasz Zieliński

Szczegóły
Imię i nazwisko
Tomasz Zieliński
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Prezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 0
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego
Utworzono: 08 luty 2023
Odsłony: 0
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę
Utworzono: 08 luty 2023
Odsłony: 0Utworzono: 08 luty 2023
Odsłony: 0
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych
Utworzono: 08 luty 2023
Odsłony: 0
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej
Utworzono: 08 luty 2023
Odsłony: 0
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza
Utworzono: 08 luty 2023
Odsłony: 4
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych
Utworzono: 08 luty 2023
Odsłony: 3
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych
Utworzono: 08 luty 2023
Odsłony: 7
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
Utworzono: 08 luty 2023
Odsłony: 10
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy
Utworzono: 08 luty 2023
Więcej artykułów…