Tomasz Zieliński

Szczegóły
Imię i nazwisko
Tomasz Zieliński
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Wiceprezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 0
Opinia o Projekt rozp MZ zmien rozp ws. postęp. ze śr. odurzającymi, sub. psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kat., śr. zastępczymi lub nowymi sub. psychoaktywnymi w przypadku prowadz. badań lub szkoleń - Tomasz Zieliński
Projekt rozp MZ zmien rozp ws. postęp. ze śr. odurzającymi, sub. psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kat., śr. zastępczymi lub nowymi sub. psychoaktywnymi w przypadku prowadz. badań lub szkoleń
Utworzono: 21 czerwiec 2019
Odsłony: 0
Opinia o Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
Utworzono: 21 czerwiec 2019
Odsłony: 0
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniający rozporządzenie w sprawie studiów - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniający rozporządzenie w sprawie studiów
Utworzono: 21 czerwiec 2019
Odsłony: 0
Opinia o Projekt rozporządzenia MRiRW ws. szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia MRiRW ws. szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół
Utworzono: 21 czerwiec 2019
Odsłony: 0
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu badań laboratoryjnych, których wyniki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu badań laboratoryjnych, których wyniki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej
Utworzono: 21 czerwiec 2019
Odsłony: 6
Opinia o Projekt rozporządzenia MZ ws. formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia MZ ws. formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką
Utworzono: 18 czerwiec 2019
Odsłony: 14
Opinia o Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - Tomasz Zieliński
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Utworzono: 18 czerwiec 2019
Odsłony: 0
Opinia o Projekt rozp zm rozp ws. szkoleń w zakr pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji kom rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zast. w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji - Tomasz Zieliński
Projekt rozp zm rozp ws. szkoleń w zakr pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji kom rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zast. w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji
Utworzono: 18 czerwiec 2019
Odsłony: 1
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
Utworzono: 18 czerwiec 2019
Odsłony: 9
Opinia o projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru siedlisk Dolina Piławy - Tomasz Zieliński
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru siedlisk Dolina Piławy
Utworzono: 18 czerwiec 2019
Więcej artykułów…