Tomasz Zieliński

Szczegóły
Imię i nazwisko
Tomasz Zieliński
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Prezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 0
Opinia o Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe - Tomasz Zieliński
Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe
Utworzono: 22 październik 2021
Odsłony: 0
Opinia o Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne - Tomasz Zieliński
Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne
Utworzono: 22 październik 2021
Odsłony: 0
Opinia o Projekt zarządzenia - umowy o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych - Tomasz Zieliński
Projekt zarządzenia - umowy o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych
Utworzono: 22 październik 2021
Odsłony: 0Utworzono: 22 październik 2021
Odsłony: 2
Opinia o Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wystawiania faktur - Tomasz Zieliński
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wystawiania faktur
Utworzono: 22 październik 2021
Odsłony: 1
Opinia o Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniające rozporządzenie ws udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt
Utworzono: 21 październik 2021
Odsłony: 2
Opinia o Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie ws wymagań dotyczących apteczek okrętowych i apteczek medycznych oraz wzoru karty zdrowia dla marynarza na statku morskim - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie ws wymagań dotyczących apteczek okrętowych i apteczek medycznych oraz wzoru karty zdrowia dla marynarza na statku morskim
Utworzono: 21 październik 2021
Odsłony: 1
Opinia o Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie MIiR w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie MIiR w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Utworzono: 21 październik 2021
Odsłony: 5Utworzono: 18 październik 2021
Odsłony: 10
Opinia o Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie ws szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie ws szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami
Utworzono: 15 październik 2021
Więcej artykułów…