Tomasz Zieliński

Szczegóły
Imię i nazwisko
Tomasz Zieliński
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Prezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 0
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego
Utworzono: 05 lipiec 2020
Odsłony: 0
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego
Utworzono: 05 lipiec 2020
Odsłony: 0
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego
Utworzono: 05 lipiec 2020
Odsłony: 1
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej
Utworzono: 03 lipiec 2020
Odsłony: 5
Opinia o Projekt rozp MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii dla członków obwodowych komisji wyborczych - Tomasz Zieliński
Projekt rozp MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii dla członków obwodowych komisji wyborczych
Utworzono: 02 lipiec 2020
Odsłony: 2
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobu oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów wskazującego na rodzaj wydawanego paliwa ciekłego - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobu oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów wskazującego na rodzaj wydawanego paliwa ciekłego
Utworzono: 02 lipiec 2020
Odsłony: 3
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego
Utworzono: 02 lipiec 2020
Odsłony: 4
Opinia o Projekt zarządzenia - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - Tomasz Zieliński
Projekt zarządzenia - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Utworzono: 25 czerwiec 2020
Odsłony: 3
Opinia o projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
Utworzono: 25 czerwiec 2020
Odsłony: 4
Opinia o projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Utworzono: 25 czerwiec 2020
Więcej artykułów…