Tomasz Zieliński

Szczegóły
Imię i nazwisko
Tomasz Zieliński
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Prezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 17
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego - Tomasz Zieliński
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
Utworzono: 29 wrzesień 2022
Odsłony: 20
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
Utworzono: 29 wrzesień 2022
Odsłony: 17
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazywania Inspektoratowi Wewnętrznemu Służby Więziennej - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazywania Inspektoratowi Wewnętrznemu Służby Więziennej informacji o osobie przez organy uprawnione
Utworzono: 26 wrzesień 2022
Odsłony: 112
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu i sposobu wykonywania zadań przez państwowych inspektorów sanitarnych - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu i sposobu wykonywania zadań przez państwowych inspektorów sanitarnych
Utworzono: 25 wrzesień 2022
Odsłony: 15
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
Utworzono: 25 wrzesień 2022
Odsłony: 19
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar
Utworzono: 25 wrzesień 2022
Odsłony: 16
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych
Utworzono: 25 wrzesień 2022
Odsłony: 21
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji
Utworzono: 25 wrzesień 2022
Odsłony: 17
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych
Utworzono: 25 wrzesień 2022
Odsłony: 20
Opinia o Projekt Zarządzenia - Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - Tomasz Zieliński
Projekt Zarządzenia - Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
Utworzono: 25 wrzesień 2022
Więcej artykułów…