Tomasz Zieliński

Szczegóły
Imię i nazwisko
Tomasz Zieliński
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Prezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 3
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty
Utworzono: 11 grudzień 2019
Odsłony: 6
Opinia o Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne – chemioterapia - Tomasz Zieliński
Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne – chemioterapia
Utworzono: 08 grudzień 2019
Odsłony: 3
Opinia o Projekt rozporządzenia MZ ws szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia MZ ws szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej
Utworzono: 08 grudzień 2019
Odsłony: 8
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatku orzeczniczego na stanowisku radcy skarbowego - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatku orzeczniczego na stanowisku radcy skarbowego
Utworzono: 07 grudzień 2019
Odsłony: 4
Opinia o Projekt zarządzenia - koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem ("Za życiem") - Tomasz Zieliński
Projekt zarządzenia - koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem ("Za życiem")
Utworzono: 07 grudzień 2019
Odsłony: 5
Opinia o Rozporządzenie MR ws sposobu przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych - Tomasz Zieliński
Rozporządzenie MR ws sposobu przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych
Utworzono: 07 grudzień 2019
Odsłony: 12
Opinia o Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia NIZP – PZH w Warszawie oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia NIZP – PZH w Warszawie oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
Utworzono: 01 grudzień 2019
Odsłony: 15
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metod oznaczeń próbek niezbędnych do kontroli bezpieczeństwa produktów kosmetycznych - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metod oznaczeń próbek niezbędnych do kontroli bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
Utworzono: 01 grudzień 2019
Odsłony: 12
Opinia o Projekt rozporządzenia MEN zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia MEN zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
Utworzono: 01 grudzień 2019
Odsłony: 9
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska
Utworzono: 01 grudzień 2019
Więcej artykułów…