Tomasz Zieliński

Szczegóły
Imię i nazwisko
Tomasz Zieliński
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Prezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 6
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw - Tomasz Zieliński
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Utworzono: 21 październik 2019
Odsłony: 4
Opinia o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym - Tomasz Zieliński
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym
Utworzono: 21 październik 2019
Odsłony: 5
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta
Utworzono: 21 październik 2019
Odsłony: 7
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniający rozporządzenie w sprawie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniający rozporządzenie w sprawie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Utworzono: 21 październik 2019
Odsłony: 5
Opinia o Projekt roz MC ws zakresu danych udost podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji - Tomasz Zieliński
Projekt roz MC ws zakresu danych udost podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji
Utworzono: 21 październik 2019
Odsłony: 3
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
Utworzono: 20 październik 2019
Odsłony: 2
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
Utworzono: 20 październik 2019
Odsłony: 1
Opinia o Projekt roz MS zm roz ws stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego - Tomasz Zieliński
Projekt roz MS zm roz ws stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego
Utworzono: 20 październik 2019
Odsłony: 0
Opinia o Projekt roz MRiRW zm roz ws sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stos przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych - Tomasz Zieliński
Projekt roz MRiRW zm roz ws sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stos przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych
Utworzono: 20 październik 2019
Odsłony: 0
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Utworzono: 20 październik 2019
Więcej artykułów…