Tomasz Zieliński

Szczegóły
Imię i nazwisko
Tomasz Zieliński
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Wiceprezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 1
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw - Tomasz Zieliński
Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
Utworzono: 18 kwiecień 2019
Odsłony: 13Utworzono: 14 kwiecień 2019
Odsłony: 6
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Tomasz Zieliński
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Utworzono: 14 kwiecień 2019
Odsłony: 8
Opinia o Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli - Tomasz Zieliński
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli
Utworzono: 14 kwiecień 2019
Odsłony: 10
Opinia o Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń i nagród Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i jego Zastępców - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń i nagród Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i jego Zastępców
Utworzono: 14 kwiecień 2019
Odsłony: 10
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ponoszenia kosztów prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ponoszenia kosztów prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania
Utworzono: 14 kwiecień 2019
Odsłony: 14
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - Tomasz Zieliński
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
Utworzono: 13 kwiecień 2019
Odsłony: 11
Opinia o Projekt rozp MRiRW ws niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw - Tomasz Zieliński
Projekt rozp MRiRW ws niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw
Utworzono: 13 kwiecień 2019
Odsłony: 10
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych
Utworzono: 13 kwiecień 2019
Odsłony: 7
Opinia o Projekt rozp MZ ws opisu systemu teleinformatycznego,(…), Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych - Tomasz Zieliński
Projekt rozp MZ ws opisu systemu teleinformatycznego,(…), Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych
Utworzono: 13 kwiecień 2019
Więcej artykułów…