Tomasz Zieliński

Szczegóły
Imię i nazwisko
Tomasz Zieliński
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Prezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 0
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
Utworzono: 25 kwiecień 2024
Odsłony: 0
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego
Utworzono: 25 kwiecień 2024
Odsłony: 3
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Utworzono: 24 kwiecień 2024
Odsłony: 3
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych
Utworzono: 24 kwiecień 2024
Odsłony: 7
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń
Utworzono: 24 kwiecień 2024
Odsłony: 2
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Utworzono: 24 kwiecień 2024
Odsłony: 2
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu i trybu działania komisji orzekającej oraz trybu orzekania o stanie zdrowia diagnosty laboratoryjnego - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu i trybu działania komisji orzekającej oraz trybu orzekania o stanie zdrowia diagnosty laboratoryjnego
Utworzono: 24 kwiecień 2024
Odsłony: 3
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym - Tomasz Zieliński
Projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym
Utworzono: 24 kwiecień 2024
Odsłony: 2
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - Tomasz Zieliński
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Utworzono: 24 kwiecień 2024
Odsłony: 2
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na realizację projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym - Tomasz Zieliński
Projekt Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na realizację projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym
Utworzono: 24 kwiecień 2024
Więcej artykułów…