Tomasz Zieliński

Szczegóły
Imię i nazwisko
Tomasz Zieliński
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Prezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 1
Opinia o Projekt roz MS zm rozporządzenie w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika - Tomasz Zieliński
Projekt roz MS zm rozporządzenie w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika
Utworzono: 25 styczeń 2020
Odsłony: 1
Opinia o Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Utworzono: 25 styczeń 2020
Odsłony: 2
Opinia o Projekt roz MRPiPS zm roz ws warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń zw z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu swia - Tomasz Zieliński
Projekt roz MRPiPS zm roz ws warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń zw z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu swia
Utworzono: 25 styczeń 2020
Odsłony: 2
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniający rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniający rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
Utworzono: 25 styczeń 2020
Odsłony: 2
Opinia o Projekt roz MNiSW zm roz ws sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania zw z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków - Tomasz Zieliński
Projekt roz MNiSW zm roz ws sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania zw z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków
Utworzono: 25 styczeń 2020
Odsłony: 1
Opinia o Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej - Tomasz Zieliński
Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
Utworzono: 25 styczeń 2020
Odsłony: 2
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej
Utworzono: 25 styczeń 2020
Odsłony: 2
Opinia o Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia - Tomasz Zieliński
Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia
Utworzono: 25 styczeń 2020
Odsłony: 2
Opinia o Projekt rozporządzenia MZ zm rozporządzenie ws wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia MZ zm rozporządzenie ws wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Utworzono: 25 styczeń 2020
Odsłony: 2
Opinia o Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych
Utworzono: 25 styczeń 2020
Więcej artykułów…