Tomasz Zieliński

Szczegóły
Imię i nazwisko
Tomasz Zieliński
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Prezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 4
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego
Utworzono: 09 maj 2021
Odsłony: 3
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego
Utworzono: 09 maj 2021
Odsłony: 5
Opinia o Projekt zarządzenia - warunki i zawieranie umów - Za życiem - Tomasz Zieliński
Projekt zarządzenia - warunki i zawieranie umów - Za życiem
Utworzono: 09 maj 2021
Odsłony: 5
Opinia o Projekt zarządzenia - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - Tomasz Zieliński
Projekt zarządzenia - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
Utworzono: 09 maj 2021
Odsłony: 2
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Utworzono: 09 maj 2021
Odsłony: 3
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności
Utworzono: 09 maj 2021
Odsłony: 3
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pilotażowego programu leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pilotażowego programu leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin
Utworzono: 09 maj 2021
Odsłony: 2
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich
Utworzono: 09 maj 2021
Odsłony: 3
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur
Utworzono: 07 maj 2021
Odsłony: 6
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego
Utworzono: 05 maj 2021
Więcej artykułów…