Tomasz Zieliński

Szczegóły
Imię i nazwisko
Tomasz Zieliński
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Prezes
Firma / instytucja
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opinie
Odsłony: 1
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
Utworzono: 23 wrzesień 2020
Odsłony: 4
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fiz, ustawy o podatku dochodowym od osób prawn, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw - Tomasz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fiz, ustawy o podatku dochodowym od osób prawn, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
Utworzono: 21 wrzesień 2020
Odsłony: 21
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - Tomasz Zieliński
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Utworzono: 13 wrzesień 2020
Odsłony: 18
Opinia o Projekt rozporządzenia MAP ws szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia MAP ws szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników
Utworzono: 13 wrzesień 2020
Odsłony: 20
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniający rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniający rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych
Utworzono: 13 wrzesień 2020
Odsłony: 23
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych
Utworzono: 13 wrzesień 2020
Odsłony: 19
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym - Tomasz Zieliński
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
Utworzono: 13 wrzesień 2020
Odsłony: 10Utworzono: 13 wrzesień 2020
Odsłony: 18
Opinia o Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - Tomasz Zieliński
Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy
Utworzono: 13 wrzesień 2020
Odsłony: 18
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania poziomu zbierania zużytego sprzętu - Tomasz Zieliński
Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania poziomu zbierania zużytego sprzętu
Utworzono: 13 wrzesień 2020
Więcej artykułów…