Renata Grabowska

Szczegóły
Imię i nazwisko
Renata Grabowska
Zawód wykonywany
lekarz
Stanowisko / funkcja
Przedstawiciel
Firma / instytucja
Porozumienie Łódzkie - Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
Rodzaj instytucji
branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników
Opis osoby
Lekarz POZ
Opinie
Odsłony: 457
Opinia o Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych - Renata Grabowska
Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych
Utworzono: 17 maj 2019
Odsłony: 724Utworzono: 05 maj 2019
Odsłony: 635
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Renata Grabowska
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Utworzono: 01 maj 2019
Odsłony: 583
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii - Renata Grabowska
Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
Utworzono: 01 maj 2019
Odsłony: 554
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru - Renata Grabowska
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru
Utworzono: 01 maj 2019
Odsłony: 592
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Renata Grabowska
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Utworzono: 24 kwiecień 2019
Odsłony: 692
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy - Renata Grabowska
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy
Utworzono: 24 kwiecień 2019
Odsłony: 655
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - Renata Grabowska
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
Utworzono: 24 kwiecień 2019
Odsłony: 683
Opinia o Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów - Renata Grabowska
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów
Utworzono: 28 marzec 2019