Czy Twoim zdaniem treść projektu jest zgodna z delegacją ustawową?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie dotyczy
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt jest zgodny z innymi aktami prawnymi?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
 • nie wiem
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt rozwiązuje problem którego dotyczy?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • częściowo
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt wpływa na prowadzenie Twojej działalności gospodarczej?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt nakłada na Ciebie dodatkowe obowiązki?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Inne uwagi do projektu
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Uwagi do konkretnych zapisów
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Twoje propozycje zmian w opiniowanym projekcie wraz z uzasadnieniem
 • Odpowiedź:

  Załącznik nr 9 INFORMACJA DLA LEKARZA POZ/LEKARZA KIERUJĄCEGO nie zawiera danych określanych innymi przepisami i nie spełnia swojej roli sprowadzając się jedynie do niezgodnego z OWU sugerowania jakoby poradnia mogła zlecić lekarzowi kierującemu/POZ jakie ma wykonywać badania podczas gdy OWU wyraźnie określa kto ma badania realizować. Ten dokument winien zostać zaprojektowany na nowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także z uwzględnieniem jego celu.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy