Tomasz Malich

Szczegóły
Imię i nazwisko
Tomasz Malich
Zawód wykonywany
lekarz medycyny
Stanowisko / funkcja
Kierownik
Firma / instytucja
SNZOZ MEDICUS TOMASZ MALICH
Rodzaj instytucji
przedsiębiorstwo (w tym jednoosobowa dział. gosp.)
Opinie
Odsłony: 55
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw - Tomasz Malich
Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
Utworzono: 12 lipiec 2021
Odsłony: 59
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej - Tomasz Malich
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej
Utworzono: 04 lipiec 2021
Odsłony: 62
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych - Tomasz Malich
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Utworzono: 04 lipiec 2021
Odsłony: 88
Opinia o Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych - Tomasz Malich
Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych
Utworzono: 04 lipiec 2021
Odsłony: 69
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szacowania szkód wyrządzonych - Tomasz Malich
Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową
Utworzono: 04 lipiec 2021
Odsłony: 56
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań - Tomasz Malich
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań
Utworzono: 04 lipiec 2021
Odsłony: 53
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw - Tomasz Malich
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Utworzono: 04 lipiec 2021
Odsłony: 68
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw - Tomasz Malich
Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Utworzono: 04 lipiec 2021
Odsłony: 36
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formy i szczegółowego zakresu procedur wzorcowych i procedur szczegółowych - Tomasz Malich
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formy i szczegółowego zakresu procedur wzorcowych i procedur szczegółowych
Utworzono: 04 lipiec 2021
Odsłony: 36
Opinia o Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - chemioterapia - Tomasz Malich
Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - chemioterapia
Utworzono: 04 lipiec 2021
Więcej artykułów…