Tomasz Malich

Szczegóły
Imię i nazwisko
Tomasz Malich
Zawód wykonywany
lekarz medycyny
Stanowisko / funkcja
Kierownik
Firma / instytucja
SNZOZ MEDICUS TOMASZ MALICH
Rodzaj instytucji
przedsiębiorstwo (w tym jednoosobowa dział. gosp.)
Opinie
Odsłony: 15
Opinia o Projekt rozporządzenia MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych (…) oraz innych dokumentów - Tomasz Malich
Projekt rozporządzenia MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych (…) oraz innych dokumentów
Utworzono: 29 sierpień 2019
Odsłony: 15
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca - Tomasz Malich
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca
Utworzono: 29 sierpień 2019
Odsłony: 16
Opinia o Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - onkologiczne świadczenia kompleksowe - Tomasz Malich
Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - onkologiczne świadczenia kompleksowe
Utworzono: 29 sierpień 2019
Odsłony: 15
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia - Tomasz Malich
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia
Utworzono: 29 sierpień 2019
Odsłony: 10
Opinia o Projekt roz MZ zm roz ws określenia wzorów dokumentów zw z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek - Tomasz Malich
Projekt roz MZ zm roz ws określenia wzorów dokumentów zw z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek
Utworzono: 29 sierpień 2019
Odsłony: 14
Opinia o Projekt roz MRPiPS zm roz ws warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń zw z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w OZ - Tomasz Malich
Projekt roz MRPiPS zm roz ws warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń zw z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w OZ
Utworzono: 29 sierpień 2019
Odsłony: 21
Opinia o Projekt zarządzenia – leczenie stomatologiczne - Tomasz Malich
Projekt zarządzenia – leczenie stomatologiczne
Utworzono: 18 sierpień 2019
Odsłony: 17
Opinia o Projekt zarządzenia - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - Tomasz Malich
Projekt zarządzenia - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
Utworzono: 18 sierpień 2019
Odsłony: 16
Opinia o Projekt zarządzenia - rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką - Tomasz Malich
Projekt zarządzenia - rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką
Utworzono: 18 sierpień 2019
Odsłony: 15
Opinia o Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie ws wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury - Tomasz Malich
Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie ws wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury
Utworzono: 18 sierpień 2019
Więcej artykułów…