Tomasz Malich

Szczegóły
Imię i nazwisko
Tomasz Malich
Zawód wykonywany
lekarz medycyny
Stanowisko / funkcja
Kierownik
Firma / instytucja
SNZOZ MEDICUS TOMASZ MALICH
Rodzaj instytucji
przedsiębiorstwo (w tym jednoosobowa dział. gosp.)
Opinie
Odsłony: 3
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży - Tomasz Malich
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
Utworzono: 07 kwiecień 2021
Odsłony: 9
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych - Tomasz Malich
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych
Utworzono: 07 kwiecień 2021
Odsłony: 2
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach - Tomasz Malich
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach
Utworzono: 07 kwiecień 2021
Odsłony: 2
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedłużenia ważności znaków - Tomasz Malich
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedłużenia ważności znaków akcyzy
Utworzono: 07 kwiecień 2021
Odsłony: 2
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy - Tomasz Malich
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy
Utworzono: 07 kwiecień 2021
Odsłony: 5
Opinia o Projekt Ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego - Tomasz Malich
Projekt Ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
Utworzono: 07 kwiecień 2021
Odsłony: 9
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ewidencji - Tomasz Malich
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE
Utworzono: 07 kwiecień 2021
Odsłony: 8
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami - Tomasz Malich
Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw
Utworzono: 07 kwiecień 2021
Odsłony: 10
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa - Tomasz Malich
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
Utworzono: 07 kwiecień 2021
Odsłony: 5
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów - Tomasz Malich
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
Utworzono: 07 kwiecień 2021
Więcej artykułów…