Tomasz Malich

Szczegóły
Imię i nazwisko
Tomasz Malich
Zawód wykonywany
lekarz medycyny
Stanowisko / funkcja
Kierownik
Firma / instytucja
SNZOZ MEDICUS TOMASZ MALICH
Rodzaj instytucji
przedsiębiorstwo (w tym jednoosobowa dział. gosp.)
Opinie
Odsłony: 10
Opinia o Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - Tomasz Malich
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
Utworzono: 23 lipiec 2020
Odsłony: 11
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania leków przysługującym bezpłatnie świadczeniobiorcom w ciąży - Tomasz Malich
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania leków przysługującym bezpłatnie świadczeniobiorcom w ciąży
Utworzono: 19 lipiec 2020
Odsłony: 11
Opinia o Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - Tomasz Malich
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Utworzono: 19 lipiec 2020
Odsłony: 14
Opinia o Projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw - Tomasz Malich
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw
Utworzono: 19 lipiec 2020
Odsłony: 11
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - Tomasz Malich
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
Utworzono: 19 lipiec 2020
Odsłony: 12
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień - Tomasz Malich
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Utworzono: 19 lipiec 2020
Odsłony: 14
Opinia o rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie recept - Tomasz Malich
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie recept
Utworzono: 19 lipiec 2020
Odsłony: 25
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców - Tomasz Malich
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców
Utworzono: 19 lipiec 2020
Odsłony: 24
Opinia o Projekt rozp MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii dla członków obwodowych komisji wyborczych - Tomasz Malich
Projekt rozp MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii dla członków obwodowych komisji wyborczych
Utworzono: 02 lipiec 2020
Odsłony: 27
Opinia o Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania - Tomasz Malich
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania
Utworzono: 02 lipiec 2020
Więcej artykułów…