Czy Twoim zdaniem treść projektu jest zgodna z delegacją ustawową?
 • tak
 • nie
 • nie dotyczy (Odpowiedź)
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt jest zgodny z innymi aktami prawnymi?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie wiem
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt rozwiązuje problem którego dotyczy?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • częściowo
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt wpływa na prowadzenie Twojej działalności gospodarczej?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt nakłada na Ciebie dodatkowe obowiązki?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Inne uwagi do projektu
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Uwagi do konkretnych zapisów
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Twoje propozycje zmian w opiniowanym projekcie wraz z uzasadnieniem
 • Odpowiedź:

  W Ocenie Skutków Regulacji gdy mowa o osobach wykonujących zawody medyczne ustawowo uregulowane jako przykłady podawane są w większości przypadków lekarze, pielęgniarki i farmaceuci ("(np. lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom)"), natomiast jeden raz zakres jest zwiększony do "(np. lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, fizjoterapeutom, diagnostom laboratoryjnym).". Zapisy OSR nie wyjaśniają powodu takiego rozróżniania. Należałoby to wyjaśnić.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy