Czy Twoim zdaniem treść projektu jest zgodna z delegacją ustawową?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie dotyczy
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt jest zgodny z innymi aktami prawnymi?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie wiem
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt rozwiązuje problem którego dotyczy?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
 • częściowo
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt wpływa na prowadzenie Twojej działalności gospodarczej?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź:

  zwiększa biurokrację, powiększa dotychczasową pulę czasu przeznaczoną na te czynnosci
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt nakłada na Ciebie dodatkowe obowiązki?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź:

  zwiększenie obowiązków, odpowiedzialności
Inne uwagi do projektu
 • Odpowiedź:

  jestem przeciwna zwiększaniu biurokracji, która nie przekłada się na lepszą opiekę nad pacjentem, a służy jedynie wygodzie urzędników jednocześnie angażując cenny czas deficytowego personelu medycznego. zmiany dotychczasowych zasad powinny upraszczać procedury a nie je komplikować.
Uwagi do konkretnych zapisów
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Twoje propozycje zmian w opiniowanym projekcie wraz z uzasadnieniem
 • Odpowiedź nie została udzielona.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy