Czy Twoim zdaniem treść projektu jest zgodna z delegacją ustawową?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie dotyczy
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt jest zgodny z innymi aktami prawnymi?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie wiem
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt rozwiązuje problem którego dotyczy?
 • tak
 • nie
 • częściowo (Odpowiedź)
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt wpływa na prowadzenie Twojej działalności gospodarczej?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt nakłada na Ciebie dodatkowe obowiązki?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
Inne uwagi do projektu
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Uwagi do konkretnych zapisów
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Twoje propozycje zmian w opiniowanym projekcie wraz z uzasadnieniem
 • Odpowiedź:

  znaczna część procedur zaproponowanych w projekcie jest niemożliwa do wykonania przez personel medyczny: - działania o charakterze interwencyjnym mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy domowej. - zapobieżeniu zagrożenia dla życia lub zdrowia osoby doznającej przemocy domowej; - przeprowadza się rozmowę z osobą doznającą przemocy domowej, a także z osobą tę przemoc stosującą. itp proponuję określenie procedur możliwych do wykonania przez personel medyczny podczas zakładania "niebieskiej karty";

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy