Czy Twoim zdaniem treść projektu jest zgodna z delegacją ustawową?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie dotyczy
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt jest zgodny z innymi aktami prawnymi?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
 • nie wiem
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt rozwiązuje problem którego dotyczy?
 • tak
 • nie
 • częściowo (Odpowiedź)
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt wpływa na prowadzenie Twojej działalności gospodarczej?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt nakłada na Ciebie dodatkowe obowiązki?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
Inne uwagi do projektu
 • Odpowiedź:

  Zapisy proponowanego w projekcie nowego § 5a są w aktualnych warunkach niemożliwe do zrealizowania. Lekarz nie ma możliwości zweryfikowania, który z pacjentów ma aktywne IKP. Jednocześnie zapisy wymagające weryfikacji w P1 dotychczasowych recept nałożą na lekarzy POZ dodatkowy obowiązek, który będzie utrudnieniem podczas gdy podmioty, które prowadzą działalność komercyjną polegającym na wystawianiu recept osobom im nieznanym, co jest przyczyną zmian przepisów, nadal nie będą musiały tego wykonywać - wystarczy, że dodadzą w formularzu zamówienia leków oświadczenie pacjenta, że nie aktywował IKP.
Uwagi do konkretnych zapisów
 • Odpowiedź:

  W § 1. jest odniesienie do błędnej nazwy zmienianego rozporządzenia. Rozporządzenie z 11 września 2006 r. nie jest rozporządzeniem zmieniającym a rozporządzeniem w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. Podobnie dodatkową obciążającą biurokracją dla lekarzy POZ, którzy przepisują najwięcej recept, w tym często w ramach kontynuacji leczenia w poradniach specjalistycznych, stanowić będzie nowotworzony w § 8 ust. 2.
Twoje propozycje zmian w opiniowanym projekcie wraz z uzasadnieniem
 • Odpowiedź:

  Działania prowadzące do ograniczenia komercyjnego wystawiania recept na leki, które służą innym celom niż terapia pacjenta, powinny ograniczyć patologię bez utrudniania pracy uczciwie pracującemu personelowi medycznemu, w tym zwłaszcza lekarzom POZ.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy