Czy Twoim zdaniem treść projektu jest zgodna z delegacją ustawową?
  • tak (Odpowiedź)
  • nie
  • nie dotyczy
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt jest zgodny z innymi aktami prawnymi?
  • tak (Odpowiedź)
  • nie
  • nie wiem
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt rozwiązuje problem którego dotyczy?
  • tak (Odpowiedź)
  • nie
  • częściowo
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt wpływa na prowadzenie Twojej działalności gospodarczej?
  • tak
  • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
  • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt nakłada na Ciebie dodatkowe obowiązki?
  • tak
  • nie (Odpowiedź)
Inne uwagi do projektu
  • Odpowiedź nie została udzielona.
Uwagi do konkretnych zapisów
  • Odpowiedź nie została udzielona.
Twoje propozycje zmian w opiniowanym projekcie wraz z uzasadnieniem
  • Odpowiedź nie została udzielona.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy