Czy Twoim zdaniem treść projektu jest zgodna z delegacją ustawową?
 • tak
 • nie
 • nie dotyczy (Odpowiedź)
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt jest zgodny z innymi aktami prawnymi?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
 • nie wiem
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt rozwiązuje problem którego dotyczy?
 • tak
 • nie
 • częściowo (Odpowiedź)
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt wpływa na prowadzenie Twojej działalności gospodarczej?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt nakłada na Ciebie dodatkowe obowiązki?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Inne uwagi do projektu
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Uwagi do konkretnych zapisów
 • Odpowiedź:

  W par. 11 jest obowiązek prowadzenia papierowej dokumentacji (do zbierania podpisów) podczas gdy wdrażana jest dokumentacja prowadzona elektronicznie. Należy zrezygnować z obowiązku zbierania podpisów aby umożliwić prowadzenie dokumentacji w sposób elektroniczny.
Twoje propozycje zmian w opiniowanym projekcie wraz z uzasadnieniem
 • Odpowiedź nie została udzielona.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy