Czy Twoim zdaniem treść projektu jest zgodna z delegacją ustawową?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
 • nie dotyczy
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt jest zgodny z innymi aktami prawnymi?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
 • nie wiem
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt rozwiązuje problem którego dotyczy?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
 • częściowo
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt wpływa na prowadzenie Twojej działalności gospodarczej?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź:

  Stanowi zagrożenie istnienia firmy.
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt nakłada na Ciebie dodatkowe obowiązki?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
Inne uwagi do projektu
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Uwagi do konkretnych zapisów
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Twoje propozycje zmian w opiniowanym projekcie wraz z uzasadnieniem
 • Odpowiedź:

  Usunąć zapisy dotyczące bezaneksowego wchodzenia w życie przepisów zarządzeń prezesa NFZ, które nie są prawem powszechnie obowiązującym i obowiązują dotąd dopiero po ich obustronnym przyjęciu przez strony umowy - aneksem.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy