Czy Twoim zdaniem treść projektu jest zgodna z delegacją ustawową?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie dotyczy
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt jest zgodny z innymi aktami prawnymi?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie wiem
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt rozwiązuje problem którego dotyczy?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • częściowo
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt wpływa na prowadzenie Twojej działalności gospodarczej?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt nakłada na Ciebie dodatkowe obowiązki?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Inne uwagi do projektu
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Uwagi do konkretnych zapisów
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Twoje propozycje zmian w opiniowanym projekcie wraz z uzasadnieniem
 • Odpowiedź:

  Pomoc powinno się uzależniać od realizacji profilaktyki zdrowotnej tj. wykonania bilansów zdrowia (minimum ostatniego zgodnie z wiekiem) oraz realizacji obowiązkowych szczepień. Jeżeli rodzice tego nie dopilnowali to przed uzyskaniem wsparcia powinni uzupełnić - inaczej wsparcie powinno być mniejsze (przy małych brakach) lub nie powinno się go udzielać.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy