Czy Twoim zdaniem treść projektu jest zgodna z delegacją ustawową?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
Jeśli nie, prosimy o krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem opiniowaniu projekt jest zgodny z innymi aktami prawnymi?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
Jeśli nie, to z jakimi?
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt wchodzi w życie zgodnie z prawem?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
Jeśli nie, prosimy o krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt rozwiązuje problem którego dotyczy?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem ten problem dotyczy?
 • przedsiębiorców
 • lekarzy (Odpowiedź)
 • pacjentów (Odpowiedź)
 • obywateli
 • podstawowej opieki zdrowotnej
Jeśli tak, to w jakim zakresie?
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt:
Zwiększa atrakcyjność pracy w POZ?
 • tak
 • nie
Zachęca młody personel do pracy w POZ?
 • tak
 • nie
Podnosi prestiż zawodowy personelu POZ?
 • tak
 • nie
Zmniejsza dotychczasowe obowiązki?
 • tak
 • nie
Zmniejsza fizyczne i psychiczne obciążenie pracą w POZ?
 • tak
 • nie
Zmniejsza biurokrację w POZ?
 • tak
 • nie
Zwiększa finansowanie POZ?
 • tak
 • nie
Zwiększa stabilność prowadzonej działalności w POZ?
 • tak
 • nie
Zwiększa wsparcia instytucji państwa dla POZ?
 • tak
 • nie
Zmniejsza/normalizuje/urealnia rozbudzone oczekiwania pacjentów?
 • tak
 • nie
Poprawia stosunek płatnika do POZ?
 • tak
 • nie
Poprawia medialny obraz POZ?
 • tak
 • nie
Poprawia jakość udzielanych świadczeń medycznych?
 • tak
 • nie
Zwiększa dostępność do świadczeń medycznych?
 • tak
 • nie
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt nakłada na nas dodatkowe obowiązki?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem realizacja projektu, po jego wejściu w życie, spowoduje:
Obniżenie kosztów działalności gospodarczej?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Konieczność zwiększenia czasu na obsługę podmiotu/firmy?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Zmniejszenie kosztów zatrudnienia pracownika?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Zmniejszenie biurokracji?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Konieczność zwiększenia zatrudnienia?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Wzrost ryzyka działalności gospodarczej?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Konieczność zmiany dotychczasowej organizacji podmiotu/firmy?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Konieczność zmiany działalności?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Inne uwagi do projektu
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Uwagi do konkretnych zapisów
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Twoje propozycje zmian w opiniowanym projekcie wraz z uzasadnieniem
 • Odpowiedź nie została udzielona.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy