Czy fragment strony treść projektu jest zgodna z delegacją ustawową?
 • tak (odpowiedź)
 • nie
 • nie dotyczy
Czy Twój zdaniem opiniowany projekt jest zgodny z innymi aktami prawnymi?
 • tak (odpowiedź)
 • nie
 • nie wiem
Czy Twój zdaniem historię rozwiązuje problem dotyczący którego dotyczy?
 • tak (odpowiedź)
 • nie
 • ty
Czy Twoje strony internetowe projekty na miejscu prowadzenia działalności gospodarczej?
 • tak
 • nie (odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie udzielona.
Czy Twoje zdanie od projektu nakłada na Ciebie dodatkowe korzyści?
 • tak
 • nie (odpowiedź)
Inne uwagi do projektu
 • Odpowiedź:

  Rozporządzenie powtarza dotychczas zapisy, poza nową redakcyjnymi (nowa numeracja części paragrafów) zauważyłem jedynie jedną zmianę merytoryczną: dodanie w par. 1 pkt 1 słów: "oraz okresy izolacji lub izolacji w konsumpcji"
Uwagi do wyników zapisów
 • Odpowiedź nie udzielona.
Twoje propozycje zmian w opiniowanym projekcie wraz z uzasadnieniem
 • Odpowiedź nie udzielona.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy