Czy Twoim zdaniem treść projektu jest zgodna z delegacją ustawową?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie dotyczy
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt jest zgodny z innymi aktami prawnymi?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie wiem
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt rozwiązuje problem którego dotyczy?
 • tak
 • nie
 • częściowo (Odpowiedź)
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt wpływa na prowadzenie Twojej działalności gospodarczej?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt nakłada na Ciebie dodatkowe obowiązki?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
Inne uwagi do projektu
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Uwagi do konkretnych zapisów
 • Odpowiedź:

  W związku z tym, że zmiany odbywają się zbyt szybko i w okresie, kiedy rozpoczyna się realizacja szczepień p/COVID-19, należy wydłużyć vacatio legis w zmienianym rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach POZ co najmniej do dnia 1 marca 2021 r. , aby podmioty miały czas na dostosowanie do nowych regulacji.
Twoje propozycje zmian w opiniowanym projekcie wraz z uzasadnieniem
 • Odpowiedź:

  Zbyt rygorystyczne określanie zasad realizacji świadczeń medycznych, w tym przypadku teleporad, utrudnia ich realizację. Ważne jest, aby świadczenia mogły być udzielane tak aby nie wywoływać zbędnego chaosu w organizacji pracy placówki. Poprzednia nowelizacja rozporządzenia, która jest poprawiana tym rozporządzeniem, właśnie taki chaos wprowadzała.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy