Czy Twoim zdaniem treść projektu jest zgodna z delegacją ustawową?
 • tak
 • nie
 • nie dotyczy (Odpowiedź)
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt jest zgodny z innymi aktami prawnymi?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie wiem
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt rozwiązuje problem którego dotyczy?
 • tak
 • nie
 • częściowo (Odpowiedź)
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt wpływa na prowadzenie Twojej działalności gospodarczej?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt nakłada na Ciebie dodatkowe obowiązki?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Inne uwagi do projektu
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Uwagi do konkretnych zapisów
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Twoje propozycje zmian w opiniowanym projekcie wraz z uzasadnieniem
 • Odpowiedź:

  Do krajowych planów powinno uwzględniać się zdanie organizacji reprezentujących świadczeniodawców jako praktyków znających realia systemu. Do wojewódzkich planów - organizacje wojewódzkie Do Rady wojewódzkiej - 2 przedstawicieli organizacji, w tym co najmniej 1 reprezentujący POZ jako miejsca o największej ilości świadczeń.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy