Czy Twoim zdaniem treść projektu jest zgodna z delegacją ustawową?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie dotyczy
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt jest zgodny z innymi aktami prawnymi?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie wiem
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt rozwiązuje problem którego dotyczy?
 • tak
 • nie
 • częściowo (Odpowiedź)
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt wpływa na prowadzenie Twojej działalności gospodarczej?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt nakłada na Ciebie dodatkowe obowiązki?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Inne uwagi do projektu
 • Odpowiedź:

  Punkt: 4. W szczególnych sytuacjach, w tym w przypadku osób wykonujących zawód medyczny lub sprawujących opiekę nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej, lub przypadkach uzasadnionych klinicznie, pacjent, u którego stwierdzono dodatni wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku tego testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24 godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 i od rodzaju objawów klinicznych. coś w nim brakuje np. "jest zwalniany z izolacji"
Uwagi do konkretnych zapisów
 • Odpowiedź:

  Uwaga do zapisu: "2. Personel medyczny podmiotu leczniczego zapewniającego opiekę w izolatorium zwraca się o udostępnienie informacji o wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV–2 osoby izolowanej do podmiotu, w którym test był wykonany lub który zlecił jego wykonanie." Wynik testu jest kluczowym elementem opieki nad pacjentem w izolatorium dlatego powinien być udostępniany personelowi medycznemu a nie personel powinien się zwracać o wynik. Szkoda czasu deficytowego personelu medycznego na biurokratyczną procedurę, która jest powtarzalna i zawsze potrzebna. System należy budować w taki sposób aby maksymalnie wyręczać z czynności, których nie musi wykonywać personel medyczny. Punkt: "7. Personel medyczny izolatorium zaleca osobie wypisanej z izolatorium konieczność zachowania szczególnej higieny rąk przez co najmniej 7 dni, licząc od dnia następującego po dniu, w którym był ostatni wynik ujemny testu na obecność wirusa SARS-CoV-2." Jeżeli nie wykonujemy testów zwalniających z izolacji to nie da się obliczyć 7 dni od ostatniego wyniku ujemnego. W takiej sytuacji należy czas obliczać od dnia wypisu.
Twoje propozycje zmian w opiniowanym projekcie wraz z uzasadnieniem
 • Odpowiedź:

  W związku z zakresem zmian wydaje się zasadne aby skrócić vacatio legis do 1 dnia aby umożliwić zakończenie izolacji osobom spełniającym nowe kryteria zakończenia izolacji.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy