Czy Twoim zdaniem treść projektu jest zgodna z delegacją ustawową?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie dotyczy
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt jest zgodny z innymi aktami prawnymi?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie wiem
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt rozwiązuje problem którego dotyczy?
 • tak
 • nie
 • częściowo (Odpowiedź)
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt wpływa na prowadzenie Twojej działalności gospodarczej?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt nakłada na Ciebie dodatkowe obowiązki?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
Inne uwagi do projektu
 • Odpowiedź:

  Trwają rozmowy nad wdrożeniem sprawozdawczości teleporad. Nie ma ustaleń co do sposobu wdrożenia nowych świadczeń w zakresie POZ. Należy wstrzymać się z przygotowaniem ostatecznej wersji projektu do czasu ustaleń Federacja – NFZ – MZ.
Uwagi do konkretnych zapisów
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Twoje propozycje zmian w opiniowanym projekcie wraz z uzasadnieniem
 • Odpowiedź:

  Należy zrezygnować z nakładania na pielęgniarki i położne dodatkowego opisywania świadczeń poprzez wybierania zakresu porady pielęgniarki lub położnej POZ (tabele nr 19 i 20). To zbędne biurokratyczne obciążenie. Wprowadzane w tabeli nr 21 załącznika 3 nowe kody dotyczące potwierdzania tożsamości to obciążenie dodatkową pracą personelu oraz zaburzenie cyklu obiegu usługi w programach gabinetowych. Należy tych obowiązków nie wprowadzać.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy