Czy Twoim zdaniem treść projektu jest zgodna z delegacją ustawową?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie dotyczy
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt jest zgodny z innymi aktami prawnymi?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie wiem
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt rozwiązuje problem którego dotyczy?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • częściowo
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt wpływa na prowadzenie Twojej działalności gospodarczej?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt nakłada na Ciebie dodatkowe obowiązki?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Inne uwagi do projektu
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Uwagi do konkretnych zapisów
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Twoje propozycje zmian w opiniowanym projekcie wraz z uzasadnieniem
 • Odpowiedź:

  W par. 3 ust. 1 pkt d) należy zrezygnować z podawania konkretnych odstępów czasowych w minutach. Sztywne określanie terminów spowoduje, że niezbędne będzie rezerwowanie czasu dla każdej porady dodatkowych 10 minut na wszelki wypadek na dodzwanianie się do pacjenta. Ma to szczególnie nieracjonalny wydźwięk przy przyjętym przez podmiot modelu udzielania teleporad, w którym to pacjent dzwoni do lekarza a nie lekarz do pacjenta.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy