Czy Twoim zdaniem treść projektu jest zgodna z delegacją ustawową?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie dotyczy
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt jest zgodny z innymi aktami prawnymi?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie wiem
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt rozwiązuje problem którego dotyczy?
 • tak
 • nie
 • częściowo (Odpowiedź)
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt wpływa na prowadzenie Twojej działalności gospodarczej?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt nakłada na Ciebie dodatkowe obowiązki?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Inne uwagi do projektu
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Uwagi do konkretnych zapisów
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Twoje propozycje zmian w opiniowanym projekcie wraz z uzasadnieniem
 • Odpowiedź:

  § 1. pkt 1) – dla bezpieczeństwa należy ograniczyć ilość osób przebywających na przestrzeni 4 m2 do maksymalnie jednej osoby a nie zalecać przebywanie więcej niż 1 osoby; § 1. pkt 2) b) tiret drugie – usunąć zwrot „oraz;”; § 1. pkt 5) b) – należy określić odstępy czasowe pomiędzy przemywaniem, np. co 1 godzinę - w aktualnej propozycji można 6 razy przemyć raz za razem w ciągu godziny i zostanie zrealizowany wymóg a nie będzie efektu o jaki chodzi; § 2. ust. 1. pkt 3) – należy co najmniej dopuścić stosowanie masek o parametrach lepszych niż FFP1 lub nawet zalecić, w przypadku braku nieprzepuszczalnych barier, maseczki FFP2 lub FFP3;

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy