Czy Twoim zdaniem treść projektu jest zgodna z delegacją ustawową?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie dotyczy
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt jest zgodny z innymi aktami prawnymi?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie wiem
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt rozwiązuje problem którego dotyczy?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • częściowo
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt wpływa na prowadzenie Twojej działalności gospodarczej?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt nakłada na Ciebie dodatkowe obowiązki?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Inne uwagi do projektu
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Uwagi do konkretnych zapisów
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Twoje propozycje zmian w opiniowanym projekcie wraz z uzasadnieniem
 • Odpowiedź:

  Tam gdzie jest mowa o lekarzu POZ należy wprowadzić zapis lekarz udzielający świadczeń w POZ. Dodatkowo w przypadku środków pomocniczych przysługujących co miesiąc należy dopuścić możliwość wystawiania zleceń na kontynuację wszystkim pielęgniarkom i położnym udzielającym świadczeń w POZ. Są to osoby doskonale znające pacjentów, udzielające im wielu innych świadczeń. Niezrozumiałym jest ograniczanie ich możliwości do kontynuowania zlecenia na środki pomocnicze, czyli de facto czysto biurokratyczną czynność. Wymagania posiadania specjalnego wykształcenia czy jak w przypadku lekarza posiadania specjalizacji do kontynuowania zlecenia środków pomocniczych jest zbędnym rygorem utrudniającym życie przede wszystkim chorym pacjentom.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy