Czy Twoim zdaniem treść projektu jest zgodna z delegacją ustawową?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie dotyczy
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt jest zgodny z innymi aktami prawnymi?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie wiem
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt rozwiązuje problem którego dotyczy?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • częściowo
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt wpływa na prowadzenie Twojej działalności gospodarczej?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź:

  likwiduje konieczność używania pieczęci
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt nakłada na Ciebie dodatkowe obowiązki?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Inne uwagi do projektu
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Uwagi do konkretnych zapisów
 • Odpowiedź:

  projekt posługuje się terminem kontrakt bez definicji co to jest - umowa z NFZ?
Twoje propozycje zmian w opiniowanym projekcie wraz z uzasadnieniem
 • Odpowiedź:

  znieść obowiązek wydawania zaświadczenia O PRZEPROWADZONYM LEKARSKIM BADANIU KWALIFIKACYJNYM w sytuacji kiedy szczepienie jest przeprowadzone jednoczasowo w tej samej poradni.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy