Czy Twoim zdaniem treść projektu jest zgodna z delegacją ustawową?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie dotyczy
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt jest zgodny z innymi aktami prawnymi?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie wiem
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt rozwiązuje problem którego dotyczy?
 • tak
 • nie
 • częściowo (Odpowiedź)
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt wpływa na prowadzenie Twojej działalności gospodarczej?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt nakłada na Ciebie dodatkowe obowiązki?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Inne uwagi do projektu
 • Odpowiedź:

  - technicznie jak wzrasta ilość otyłości to siatka centylowa (ilość populacji z danym BMI) idzie w górę i kwalifikują się do programu coraz bardziej otyli; moim zdaniem należy pozostać przy "bezwzględnym" BMI - brak informowania poz o zakwalifikowaniu pacjenta do programu oraz postępowaniu i efektach w kolejnych modułach - w uzasadnieniu: "W zakresie modułu IV lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma możliwość konsultacji z lekarzem specjalistą lub ośrodkiem koordynującym, który przekazał informacje na temat pacjenta" z jakiego zapisu projektu rozporządzenia to wynika, paragraf 14 nic o tym nie wspomina zał.2 - zbędne pole gmina w adresie zamieszkania - zbędny kod oddziału NFZ - do czego jest on potrzebny ? - zbędne: (numer karty ubezpieczenia zdrowotnego lub poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ) skoro program dotyczy dzieci ustawowo uprawnionych do świadczeń
Uwagi do konkretnych zapisów
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Twoje propozycje zmian w opiniowanym projekcie wraz z uzasadnieniem
 • Odpowiedź nie została udzielona.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy