Czy Twoim zdaniem treść projektu jest zgodna z delegacją ustawową?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie dotyczy
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt jest zgodny z innymi aktami prawnymi?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
 • nie wiem
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt rozwiązuje problem którego dotyczy?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • częściowo
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt wpływa na prowadzenie Twojej działalności gospodarczej?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt nakłada na Ciebie dodatkowe obowiązki?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
Inne uwagi do projektu
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Uwagi do konkretnych zapisów
 • Odpowiedź:

  Brak definicji budynku opieki zdrowotnej, pomieszczeń opieki zdrowotnej, pomieszczeń służby zdrowia - czy to szpital, podmiot leczniczy, poradnia POZ, indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka pielęgniarska, gabinet medycyny szkolnej, punkt pobrań badań laboratoryjnych, centrum telemedycyny?
Twoje propozycje zmian w opiniowanym projekcie wraz z uzasadnieniem
 • Odpowiedź:

  W § 126. ust. 2 w tabeli jest wymieniony: "gabinet lekarski z rozbieraniem pacjentów," - czy to jakiś specjalny gabinet? Standardem badania lekarskiego jest to, że pacjent musi się rozebrać. Zwrot "sala operacyjne" po pierwsze jest błędny gramatycznie po drugie brak jednoznaczności czy chodzi o salę operacyjną w szpitalu czy salę operacyjną np. w banku.

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy