Czy Twoim zdaniem treść projektu jest zgodna z delegacją ustawową?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie dotyczy
Czy Twoim zdaniem opiniowany projekt jest zgodny z innymi aktami prawnymi?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • nie wiem
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt rozwiązuje problem którego dotyczy?
 • tak (Odpowiedź)
 • nie
 • częściowo
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt wpływa na prowadzenie Twojej działalności gospodarczej?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Krótkie uzasadnienie
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Czy Twoim zdaniem przedstawiony projekt nakłada na Ciebie dodatkowe obowiązki?
 • tak
 • nie (Odpowiedź)
Inne uwagi do projektu
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Uwagi do konkretnych zapisów
 • Odpowiedź nie została udzielona.
Twoje propozycje zmian w opiniowanym projekcie wraz z uzasadnieniem
 • Odpowiedź:

  Sam mechanizm regulowania wynagrodzeń przez rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie OWU o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej budzi wątpliwości od samego początku wybrania tej drogi. Działanie rozporządzenia przez lata pokazało wady tego rozwiązania. Sposób podziału środków np. na pielęgniarki i położne w POZ spowodował, że część podmiotów dostała nadmiar środków a część nie ma ich prawie wcale gdyż zastosowanie stawek średnich doprowadziło do takich nierówności.